POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 11 september 2009

Neen, het Vlaams Belang is en blijft een intolerante partij

De wereld op zijn kop. Stel: je wordt fysiek bedreigd, je wordt aangevallen en je wordt bespuugd. En toch, toch probeert men jou af te schilderen als de dader, nog beter: als de aansteker van het geweld. Nochtans is datgene wat het Vlaams Belang nu al jaren ondergaat.

Even op een rijtje welke daden van ‘politieke dialoog’ we de laatste maanden hebben mogen ondergaan: de ramen van de voordeur van herberg Gezelle in Roeselare ingeworpen. Voor de 40ste keer. Tweemaal tijdens dezelfde nacht trouwens. Erboven slaapt een gezin met 2 jonge kinderen. Niemand roept ‘moord en brand’! Enkele dagen later en enkele kilometer verder wordt de ramen van het Vlaams Belangsecretariaat in Kortrijk vernield. Ook daar zijn de daders onbekend.

Aan de andere kant van het land werd ook het secretariaat van Schoten het slachtoffer van terreur. De kosten voor het herstel lopen op tot meer dan 1.600 euro. Daders onbekend. Het secretariaat van Gent is bijna maandelijks het doelwit van onverlaten. Inzake vandalisme en pesterijen is het Vlaams Belang wel een en ander gewoon, maar gisteren werd een nieuwe grens overschreden: aan het Vlaams Belang-secretariaat in Deurne werden zondagmorgen kogelinslagen vastgesteld. Op de beelden van de bewakingscamera zijn duidelijke lichtflitsen te zien. De schade valt al bij al nog mee, mede doordat het secretariaat in een voormalig bankfiliaal is gevestigd en dus voorzien is van gewapend glas. In een persbericht betreurt de Deurnese afdeling van het Vlaams Belang het vandalisme, nu al de vierde aanslag op korte tijd. De voorbije jaren kan helaas worden vastgesteld dat de hatelijkheden jegens het Vlaams Belang en zijn mandatarissen steeds driester worden. Waar zal dit eindigen? Na cameratoezicht voor de secretariaten van Antwerpen-Noord en Borgerhout, werd aan de politie ook bijkomende beveiliging voor het secretariaat in Deurne gevraagd.