POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 30 januari 2009

Laattijdige en niet ingediende belastingaangiftes in Vlaanderen en Wallonië

Minister van Financiën, D. Reynders (MR), bezorgde mij het antwoord op een vraag betreffende de laattijdig en niet-ingediende belastingaangiften in Vlaanderen en Wallonië. Een antwoord waar toch heel wat bedenkingen bij te maken zijn, vind ik.

Met zijn 6 miljoen inwoners zorgt Vlaanderen voor het gros van de belastingsinkomsten, zowel op particulier als op bedrijfsvlak. Dat is geweten en dat wordt ook niet betwist. Vlaanderen is ook – in verhouding tot de Franstalige deel van ons land – veel correcter en veel vlugger in orde met het indienen van de belastingaangifte, althans dat leren we toch uit de cijfers die de minister ons bezorgde.

Aanslagjaar 2007

1. niet-ingediende aangiften: 304.014
• Vlaams Gewest: 113.882 (37,4%)
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 72.853
• Waals Gewest: 117.279

2. Laattijdig ingediende aangiften: 333.944
• Vlaams Gewest: 143.732 (of 43%)
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 45.870
• Waals Gewest: 144.342

Verder vroeg ik aan de minister welke boetes hierop volgden, en vooral: welke boetes er als gevolg van de laattijdigheid of niet aangifte werden geïnd in het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest. De minister antwoordde: “Wat de boeten betreft, merk ik op dat er ter zake geen statistieken met een gewestelijke opsplitsing beschikbaar zijn. Dit is ook vrij logisch, gezien het hier een louter federale materie betreft”.

Misschien, mijnheer de minister, mag ik uit deze cijfergegevens een “logische” voorspelling doen? Ik durf er nogal wat bakken bier op verwedden dat de Vlamingen ook hun boetes sneller en correcter dan de Franstaligen betalen. Of is dit een ‘racistische’ opmerking?