POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 14 januari 2009

Economische crisis slaat toe bij starters

Deze regering en ook de vorige regering (paars) verspreidden graag de perceptie van “ondernemersvriendelijk beleid”: ze zouden er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen eigen ondernemingen te doen opstarten. De economische crisis slaat toe en veel zal de perceptie niet overeind blijven, vrezen we. Uit cijfers van de ondernemersorganisatie UNIZO en het handelsinformatiebedrijf Coface (geciteerd in De Tijd) blijkt immers dat er in 2008 slechts 60.056 startende ondermeningen waren, ruim 14% minder dan in 2007.

Weinig geruststellend is in elk geval dat het om een eerste daling gaat van het aantal starters sinds 2004. En bovendien zet de daling na het uitbreken van de financiële crisis in ons land versneld door. “Tijdens de jongste 3 maanden viel het aantal starters met bijna een kwart terug”, aldus het financiële dagblad.

In 2007 waren er nog 70.066 startende ondernemingen. Volgens een woordvoerder van UNIZO is de sterke daling een bewijs van de toegenomen onzekerheid: “Mensen worden geconfronteerd met een neergaande conjunctuur en denken 2 keer na vooraleer ze de stap naar het zelfstandige statuut zetten. Ook de banken komen minder gemakkelijk met kredieten over de brug. Voor startende ondernemers is het door de crisis moeilijker geworden om een sluitend businessplan op te stellen. Hoe bepaal je in volle crisisperiode wat de omzet volgend jaar zal zijn?”

Er zijn waarborgvoorzieningen, zowel van de Vlaamse overheid als van de federale overheid, er is het Participatiefonds, maar dit alles is te weinig bekend bij de starters, en soms ook niet bij de banken zelf. Communicatie is alles en hierin schiet deze regering tekort.
De vraag is of de daling van het aantal starters ook in 2009 doorzet. Wij houden de zaak nauwlettend in het oog en zullen de ministers over gebrekkige communicatie en moeilijke kredietverlening blijven bestoken. De toekomst van ons economisch weefsel is te belangrijk.