POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 7 januari 2009

Aantal vreemdelingen blijft maar stijgen

Voor wie er nog zou aan twijfelen dat Vlaanderen en bij uitbreiding België en Europa in een snel tempo aan het ‘verkleuren’ zijn, fundamenteel van uitzicht (en ongetwijfeld ook van ‘inzicht’) aan het veranderen zijn, in een notendop volgende cijfergegevens van academicus Hertogen. Cijfers zonder commentaar, omdat ze voor zich spreken.

Zo zijn er in 2007 niet minder dan 75.350 vreemdelingen bijgekomen in België of + 18,6%.
36.063 vreemdelingen werden Belg zodat het vreemdelingencijfer “maar” met 39.387 steeg van 932.161 op 01/01/2007 tot 971.448 op 01/01/2008.

Stijging van het vreemdelingenaantal met 75.350 houdt rekening met migratie-, geboorte- en schrappingsaldo, erkend asiel en regularisatie.

De cijfers dan uitgesplitst volgens de verschillende gewesten: In Vlaanderen stijgt het aantal vreemdelingen in 2007 met 19,6%, in het Brussels gewest met 25,1% en in het Waals gewest met 6,4%. Het aantal Belgwordingen stijgt met 13,2% in België, in Vlaanderen
met 6,3%, in Brussel met 33,6% en in Wallonië met 1,2% in 2007. Vlaams gewest biedt voor 48,8% nieuwe vreemdelingen leefruimte, Brussel vangt 32,7% op, Waals gewest 18,5% van de aangroei in 2007.

Aantal vreemdelingen in België is met 76,8% aangegroeid na 1990: In Vlaanderen met 132,0%, in Brussel met 86,6% en in Wallonië + 32,9%. Aantal Belgwordingen tussen 1990 en 2007 bedraagt 37,6% van de som (vreemdelingen in 1990 + de aangroei tussen 1990-2007).
In Vlaanderen is dit ook 37,6%, in Brussel 41,2% en Wallonië 34,2%.

Voor onderzoeker Hertogen bewijst dit de gastvrijheid van Vlaanderen. En inderdaad, als Vlaanderen zo ‘racistisch’ en bekrompen is als sommigen ons willen doen geloven, waarom komen dan zoveel vreemdelingen op dit Vlaamse stukje grond af? Maar de cijfers bewijzen inderdaad ook dat gastvrijheid zijn grenzen moet kennen. De slinger is al veel te ver in een bepaalde richting geduwd.