POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 27 januari 2009

Steek maar gerust een tandje bij!

De budgetten van de landen van de EU-zone gaan diep in het rood, zo luiden de voorspellingen van allerlei Europese instellingen. Gemiddeld met 4% en volgend jaar zelfs met 4,4%. Stijgt de schuld in andere landen, dan stijgt die in België enorm – we zeulden al een enorme schuldenlast mee vanuit het verleden – en wel tot het percentage van 1994: 94% van het bbp. Dit jaar stevenen we af op een begrotingstekort van 10 miljard, volgend jaar zelfs bijna 15 miljard euro. De Europese economie zou dit jaar krimpen met bijna 2%, aldus de Europese Commissie, de economie in dit land met hetzelfde cijfer.

Het slechte economische nieuws treft natuurlijk niet alleen ons land, maar door de kostprijs en de onwerkbare federale structuur ook en vooral ons land. Een woordvoerder van een grootbank windt er dan ook geen doekjes rond: “Het slechte nieuws stapelt zich op. Het is uitgesloten dat wij een sterk herstel zullen krijgen”.

Vlaanderen – en dat is misschien het ergste nieuws – is zijn plaats in de Europese economische kopgroep kwijtgespeeld, en moet dus dringend een tandje bijsteken. Zelfs de Vlaamse begroting dreigt dit jaar te ontsporen. Harde keuzes moeten gemaakt, en met die realiteit in het achterhoofd stelde de Vlaamse regering een actieplan voor, “Vlaanderen in Actie”.

Spijtig genoeg geraakt men niet verder dan wat gemeenplaatsen. Men trapt open deuren in zoals het halveren van de kabinetten en het verminderen van de politieke niveaus. Alsof dit nu opeens wel zou kunnen, wat wij al jaren vragen. Zo is er ook het voorstel om het arrondissementele niveau af te schaffen. Het Verbond van Vlaams Overheidspersoneel beaamt: “De afschaffing ervan zou meteen ook de anomalie van het bestaan van het arrondissement BHV opheffen dat immers bestaat uit een provincie en een deel van een andere provincie”.

Het VVO gaat verder. Als men dan toch moet en wil besparen, als men de administratie wil rationaliseren en de werking verbeteren, dan kan men toch beter alle sociaal-economische hefbomen onmiddellijk in de handen van de Gemeenschappen leggen? Als men dan toch wil besparen en rationaliseren, dan schaft men toch beter gewoon het federale niveau af?