POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 30 september 2011

Afwezigheden personeel FOD Binnenlandse Zaken

Op mijn vraag naar de afwezigheden van het personeel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken verstrekte minister van Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom (Open VLD) heel wat cijfergegevens. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat het aantal dagen ziekteverlof in de diensten op drie jaar tijd is toegenomen met niet minder dan 68% - 55.618 dagen in 2009 tegenover 37.880 dagen ziekteverlof in 2007.
Opmerkelijk is verder dat de graad van afwezigheid over de betrokken jaren steeds het hoogst is in de dienst Vreemdelingenzaken (5,55% ziekteverzuim in 2009 tot 5,86% in 2007) en CG Vluchtelingen en Staatlozen (4,68 in 2008 bijvoorbeeld tot 4,46% in 2009).
De minister wees er in haar cijfergegevens verder op dat de zogenaamde statutairen gemiddeld minder ziekteverlof nemen dan de contractuele werknemers, maar dat de gemiddelde duur van ziekteverlof wel hoger ligt dan bij de contractuelen.
Tenslotte, maar dat is volgens mij niet onmiddellijk een grote verrassing: Nederlandstalige ambtenaren doen het gemiddeld beter dan hun Franstalige collega’s. Over alle betrokken jaren nemen Nederlandstalige ambtenaren bij de FOD Binnenlandse Zaken minder ziekteverlof op. De gemiddelde duur van het ziekteverlof ligt ook bijna een dag lager dan bij de Franstalige collega’s. En het percentage ziekteverzuim (gemeten per werknemer dus) ligt bij de Nederlandstalige ambtenaren ook gevoelig lager. In 2009 bijvoorbeeld bedroeg het percentage 4,29% aan Nederlandstalige kant, bij de Franstaligen was dat 5,12%.

Geen opmerkingen: