POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 7 september 2011

Aanpassing naar onderen…met negatieve gevolgen

Zelfs allochtonen vinden nu dus dat teveel allochtonen in de klas het niveau naar beneden haalt, en proberen massaal uit de concentratiescholen in de Vlaamse grootsteden weg te vluchten. Zij wijken uit naar ‘wittere’ scholen in de buitenwijken. Zo merkt een leraar in De Morgen (30.08.2011) op: “We zien de laatste tijd vooral een instroom van kinderen van beter opgeleide allochtone ouders. Vorige week nog had ik een gesprek met zo’n koppel. Ze zeiden mij vlakaf dat er in het centrum van ’t stad te veel allochtonen op school zitten”.
Merk op: wat wij al jaren onder de aandacht van de onderwijsverantwoordelijken probeerden te krijgen, wat we al jaren – tevergeefs – hebben aangeklaagd, wordt hier opnieuw aangeklaagd. Dit keer zonder dat de intellectuele goegemeente op zijn achterste poten staat en met het sla-al-dood-woord ‘racisme’ dreigt. Géén opgeheven vingertje van links dit keer, géén geëmmer over mensenrechten en verdoken sociaaleconomische achterstelling. Niets van dit alles.
Het gaat nog verder: De ouders blijken niet alleen weg te blijven uit deze concentratiescholen omwille van het teveel aan allochtonen en dus aan het mindere niveau van het onderwijs dat er geboden wordt, maar “het ligt voor hen ook moeilijk om in een klas te zitten met Oost-Europeanen en Roma”. Wedden dat we het zogenaamde Centrum voor Gelijke Kansenbeleid en Racismebestrijding – of zijn N-VA-tegenhanger als die er ook komt – niet zullen horen?
En tenslotte: je kunt als normale mens dan al menen dat centrumscholen die na het verlies van autochtone kinderen, nu ook nog eens de kinderen van beter opgeleide allochtonen zien vertrekken, dringend werk zouden moeten maken van het opkrikken van het onderwijsniveau, maar zo hebben ze het blijkbaar op Vlaams niveau niet begrepen. Zopas lees ik (De Standaard, 31.08.2011) dat 9 scholen met veel vreemde kinderen vanaf 2012 hun lesmethode op die allochtone groep zullen afstemmen. Aanpassen naar onderen dus, steeds en altijd een slechte methode. Maar wie ben ik?

Geen opmerkingen: