POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 2 september 2011

Immigratie: het is vijf nà twaalf

Een donderslag bij heldere hemel, zo kun je eigenlijk het best het gevoelen samenvatten bij de openingsrede van de Antwerpse procureur-generaal en zijn advocaat-generaal. Wat door het Vlaams Belang – en bepaalde andere meestal politiek niet-correcte groeperingen – werd aangeklaagd, werd hier in grote mate bevestigd. Door zowat de hoogste magistraten van dit land. Zal men dan eindelijk toch horen? Vallen de schellen nu nog van de ogen?
De procureur-generaal had het in de eerste plaats over de wetgeving in België: “Er blijven duizend-en-een achterpoorten en zwarte gaten die het mogelijk maken de staat leeg te zuigen ten nadele van elke burger”. De onbedachtzaamheid waarmee immigratiepolitiek in dit land wordt gevoerd “heeft geleid tot een enorme verspilling van vervangingsinkomens en sociale bijstand. Dat België het land van melk en honing is, is dus geen mythe maar een gevaarlijke realiteit die veroorzaakt wordt door de huidige wetgeving”.
Dit alles werkt natuurlijk als een magneet “op buitenlanders die op zoek zijn naar een beter bestaan. Onze sociale wetgeving is niet aangepast aan de immigratie naar onze welvaartstaat. De onaangepaste reglementering woekert als vochtig metaalroest aan onze alom geprezen sociale zekerheid (…) Dat OCMW-uitkeringen dienen om terroristische praktijken te financieren is toch wel een ranzig fenomeen”.
Men heeft het verder over de lakse regeling rond gezinshereniging. In deze legislatuur werden hieraan een aantal wijzigingen aangebracht – door N-VA triomfantelijk verkocht als “het einde van de snel-belg-wet” – maar dit is ten enenmale onvoldoende, dat blijkt ook uit de scherpe uitval van het Antwerpse gerecht. Laat ik terzijde maar even aanmerken dat onze fractie in de Kamer gezorgd had voor een vuurwerk aan amendementen (een 50-tal) om toch iets van de nieuwe wet te maken, maar dat die collectief – door alle andere fracties dus – werden weggestemd.
En dan maar verschieten van het middenveld, jongens en meisjes? De conclusie van de advocaat-generaal liegt er in elk geval niet om: “Enkele halfvolle vliegtuigen met mensen met balkanroots kunnen misschien een imposant nieuwsbeeld opleveren, maar zijn de facto niet meer dan een druppel op een hete plaat. Het is dan ook ontstellend om vast te stellen dat sommige politici een krachtdadig en consequent optreden in deze problematiek als politiek incorrect beschouwen”. Het is écht vijf na twaalf.

Geen opmerkingen: