POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 5 september 2011

Walen leven boven hun stand

Zegt voor één keer niet het Vlaams Belang, maar wel de emeritus professor Jules Gazon van de Luikse universiteit. Een gezaghebbende stem, aldus een verslag in Knack (24.08.2011): decaan van de faculteit Economie, lesgever aan de Parijse Sorbonne en als ondernemer actief in de metaalindustrie. “Hij schreef talrijke boeken over industrieel beleid, alsook over het werkloosheidsvraagstuk, twee brandende kwesties in Wallonië”, aldus Knack.
Hoor vooral wat de professor verklaart: “Het primaire saldo van België, samengesteld ui de primaire saldo’s van de federale overheid en van de deeloverheden, is negatief. Dat nadelige saldo, blijkt uit mijn nota, is haast uitsluitend aan het tekort in Wallonië te wijten. Als je het federale primaire saldo uitsplitst over de gewesten en vervolgens optelt bij hun eigen primair saldo, ziet het plaatje er in 2009 als volgt uit: Vlaanderen heeft een overschot van 863 miljoen euro, Brussel een tekort van 687 miljoen euro en Wallonië een tekort van 7803 miljoen euro” – probeert u dat laatste bedrag nog eens luidop uit te spreken…
Vandaar dat professor Gazon waarschuwt voor een scenario van een onafhankelijk Wallonië. Maar geen nood voor de professor: zolang binnen België de solidariteitsstromen overeind blijven, zal de inspanning door alle Belgen worden gedragen.
Als gewone Vlaming stel je jezelf dan de vraag waarom die Franstalige politici zich dan niet wat soepeler opstellen, toch? Zij hebben er toch alle belang bij – zie cijfers hierboven! – dat het land bijeen blijft? Zij blijven spelen met vuur, zoveel is duidelijk.
Tweede opmerking: waarom komt professor Gazon nu pas met zijn cijfers? Waarom wachten tot hij professor emeritus is?
Derde opmerking: deze cijfers worden al jarenlang door de Vlaamse Beweging verspreid. De teneur is duidelijk. Maar de uitkomst is even onoverkomelijk: een dergelijk hangmatfederalisme, waarbij de ene partner potverteert en de andere de gaatjes elk jaar opnieuw moet bijpassen, zonder vragen te stellen en vooral zonder oplossingen te eisen, is ten dode opgeschreven.

Geen opmerkingen: