POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 21 september 2011

Hernieuwbare energie en de fauna en flora

Hoe het oude Latijnse adagium “mens sana in corpore sano” in de praktijk brengen? Hoe het economisch leven – en de verspilling die daar mee gepaard gaat – in overeenstemming brengen met de natuur, of wat er van overblijft? En zal het in de toekomst mogelijk zijn om de beide diepe verzuchtingen van de mens – de wens om in een gezonde natuurlijke omgeving te leven gecombineerd met de gewoonte om in betrekkelijk levenscomfort – met elkaar te verbinden?
Eén schrik bij de groene jongens lijkt in elk geval niet met de werkelijkheid overeen te stemmen. In Duitse onderzoeken was namelijk gebleken dat de windmolenparken op zee een nadelige invloed zouden kunnen hebben op de fauna. De universiteit van Wageningen heeft een onderzoek uitgevoerd dat zich richtte op de ecologische effecten op korte termijn van een windmolenpark in de Noordzee.
Wat blijkt? Het park vormt een nieuw natuurlijk leefgebied voor bodemdieren als mosselen, anemonen en krabben. Voor vissen en zeezoogdieren blijkt het een oase van rust te zijn in een relatief druk kustgebied (aldus het verslag in Het Laatste Nieuws van 10.08.2011). Op de bodemdieren lijkt dit park geen nadelige effecten te hebben. Het dient daarenboven wel als vluchtplaats voor kabeljauw, en ook bruinvissen vindt men in haar omgeving terug.
Dierenrechtenactivisten eisten in het verleden dat de windturbines tijdens de vogeltrek zouden worden uitgeschakeld, omdat ze dodelijk voor de vogels zouden zijn. Volgens de Nederlandse studie trokken de vogels, ook de trekvogels, zich weinig aan te trekken van de windmolens. Het aantal vogels dat in aanvaring zou komen met de turbines, werd als laag ingeschat.
Er mag ook wel eens positief nieuws zijn.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

I’m no longer guaranteed in which you’re taking your facts.
.. I should spend time understanding far more or determining more.
Also see my site > Cures For Genital Warts

Anoniem zei

This kind of development provides hit a completely
new place as a result of of on-line blog-post products and services that you may accept
the street. Since most customers take more time online, blogs for instance help
them to conquer his or her study in super speed
Feel free to surf my weblog :: Records Search