POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 3 oktober 2011

Kostprijs immigratie in Frankrijk: vermoedelijk 70 miljard euro

In het Franse magazine “Monde & Vie” verscheen een interview met demograaf en economist Yves-Marie Laulan. Hij is oud-directeur van het Crédit municipal de Paris, oud-voorzitter van het Economisch Comité van de NAVO en oud-professor aan de ENA, aan de universiteit van Dauphine et Paris 2. Een interessant interview, met veel cijfergegevens.
Zo heeft hij de bevolking met allochtone wortels in Frankrijk berekend op een getal tussen de 7 en 8 miljoen, meer dan 10% van de totale bevolking. Voornamelijk komen de “nieuwe Fransen” uit zwart Afrika en uit de Magreb-landen, de emigratie uit Oost-Europa schat hij op 200.000 tot 300.000 personen.
Maar nog belangrijker zijn de demografische groeicijfers natuurlijk. Frankrijk, aldus de oud-professor, slaat zich wel eens hard op de borst met een vruchtbaarheidscijfer van 1,81%, omdat dit cijfer het hoogste van Europa is. Maar in werkelijkheid komen van die 830.000 geboortes in 2006 ruim 165.000 op rekening van de immigranten. De Fransen zelf kennen slechts een geboortecijfer van 1,6. Mensen die afkomstig zijn van de Magreb-landen, hebben een vruchtbaarheidspercentage van 2,7 en mensen uit zwart Afrika zelfs van 4,2%.
Niet minder dan 31% van de jongeren onder de 20 jaar in Ile-de-France en 18% op nationale basis zijn afkomstig uit zwart Afrika, de Magreb of Turkije. Binnen een termijn van 30 jaar zal het cijfer van 50% overschreden zijn.
En dan de kostprijs van de immigratie. In de Kamercommissie van 21 september 2011 (Justitie, Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken) probeerde mevrouw Almaci (Groen!) vol te houden dat de migratie een positief saldo vertoont. Iets was professor Laulan in elk geval voor Frankrijk betwist. Samen met de professoren Lafay en Bichot heeft hij een berekening gemaakt, gebaseerd op de gegevens van de sociale zekerheid, maar ook uit ministeriële departementen als onderwijs, binnenlandse zaken, enzovoort. Uiteindelijk kwamen ze op die manier uit op een totaal van 70 tot 80 miljard euro, te verdelen over onderwijs, vervoer, woningen, sociale zekerheid, andere vormen van bijstand.
Waarbij professor Laulan de bedenking maakt dat er natuurlijk wel immigranten zijn die bijdragen tot de sociale zekerheid en tot ons fiscaal systeem. Volgens zijn berekeningen dragen 10% van de betrokken bevolking bij tot het sociale systeem in Frankrijk en dragen zij een bepaald positief saldo bij, dat men berekend heeft op ongeveer 10 miljard euro. Het negatief saldo van de immigratie komt met andere woorden op een bedrag neer tussen 60 en 70 miljard euro. Met vooral een enorm zware druk op de sociale zekerheid – wat precies de stelling was van de heren Liégeois en Van den Bon voor enkele dagen in de Kamercommissie. Harde cijfers, inderdaad….

Geen opmerkingen: