POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 16 september 2011

Het Vlaams Belang en het EFSF-Noodfonds

Het Vlaams Belang is géén partij als alle andere. Zo bleek in het Libië-debat eens te meer dat wij niet die pro-Amerikaanse en anti-Arabische scherpslijpers en ijzervreters waren die men van ons in een bepaalde pers graag wil maken. Maar ook in het debat in de plenaire zitting van deze week over de steun van België aan het zogenaamde Europese steunfonds voor Griekenland bleek het Vlaams Belang duidelijk af te wijken van het clichébeeld dat men van ons heeft. Wij gingen als radicale nationalisten opnieuw in de ‘fout’ door de kant van het Griekse volk en hun soevereiniteit te kiezen. Als énige fractie in het halfrond.
Collega Hagen Goyvaerts wees in een heldere tussenkomst op de vele ‘gaatjes’ in het wetsontwerp over het Noodfonds en over het institutionaliseren van de Belgische geldstroom op een Europees niveau: “Niettegenstaande de politieke elite op het Europese vlak een poging doet om allerlei maatregelen te nemen om de schuldencrisis aan te pakken en daarvoor het ene plan na het andere via de Europese tekentafel aan de lidstaten oplegt, geraakt de schuldencrisis in een aantal landen en de Griekse tragedie in het bijzonder niet echt onder controle”. En verder: “Men is volop bezig om de Belgische ziekte o.a. inzake de transfereconomie in het Europese stelsel te betonneren, zonder te weten wie en hoe men dat EFSF noodfonds gaat blijven financieren en welke bevoegdheden de lidstaten in de komende tijd nog allemaal aan Europa gaan moeten afgeven”. Van een stabilisatie van de schuldencrisis is dus nauwelijks sprake, en dat hebben de beurzen ook gezien.
Hagen hekelde ook het volgende tovermiddel, dat in de steigers staat, de euro-obligaties. “Het invoeren van een euro-obligatie brengt geen zoden aan de dijk als daar tegenover geen rigoreus en opgelegd saneringsprogramma staat voor de betrokken lidstaten”. Wie zal dat trouwens allemaal betalen? Met Hagen denk ik inderdaad dat Honoré Gepluimd opnieuw uitgeperst zal worden: “Het zal op het einde van de rit de modale belastingbetaler zijn die het gelag betaalt. Ten tweede male dan. Terwijl de belastingbetaler, de Vlaamse belastingbetaler de rekening van de bankencrisis nog aan het verteren is, wordt binnen afzienbare tijd de volgende rekening gepresenteerd”.
Daar staat tegenover dat met de creatie van dit EFSF-Noodfonds een enorme geldmachine wordt opgezet, waarmee niet alleen preventieve leningen zullen kunnen worden verstrekt aan landen die in de problemen dreigen te komen, maar ook zwakke staatsobligaties kunnen worden opgekocht, en zelfs geld kan worden uitgeleend aan alle eurolanden waar banken moeten worden gered met nieuwe kapitaalinjecties. De vraag die het Vlaams Belang zich luidop stelde, is welke bijkomende bevoegdheden de lidstaten hiervoor zullen moeten afgeven aan Europa?
Is er een andere manier, zult u zich afvragen? Hagen stelde in elk geval vast dat Finland het toch wel anders heeft gespeeld: “Zo blijkt dat Finland via een rechtstreekse onderhandeling - en dus buiten de andere landen van de Europese Unie om - met de Griekse regering een akkoord heeft gesloten over de voorwaarden van hun aandeel in de Griekse noodsteun. De Finnen zouden hebben bedongen dat er voor hen een onderpand van 1 miljard euro op een aparte rekening wordt gezet. Als Griekenland de steun niet kan terugbetalen, zou Finland dat bedrag plus de rente mogen houden.
Finland loopt hiermee geen enkel risico met hun bijdrage aan de Griekse schuldencrisis, terwijl de Belgische regering via waarborgen volop miljarden euro’s zal storten in de Griekse en andere bodemloze putten.
De Finnen waren dus goed bij de les op de Eurotop van 21 juli, terwijl blijkbaar andere regeringsleiders hebben liggen slapen”.
Hagen Goyvaerts sloot zich aan bij een stelling die steeds meer opgang maakt in Duitsland: “Wij moeten Griekenland en Portugal geen geld geven, dat is een bodemloos vat. Landen moeten in staat zijn zichzelf te redden en dat kunnen ze”.
Vlaams Belang heeft die stelling ook altijd verdedigd omdat we als volksnationalisten aan de kant van het Griekse volk staan. Het is ook de enige mogelijkheid die de Grieken kan helpen, met name om tijdelijk uit de Euro te stappen en terug baas te worden over hun eigen munt, de Drachme. Dat is de invulling van soevereiniteit want er is na zo vele maanden geen structureel uitzicht op een oplossing

Geen opmerkingen: