POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 29 september 2011

Uit mijn tussenkomst op Gemeenteraadszitting van maandag 26 september

U blijft dus met het ganse college luidop het liedje zingen: “Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien”. Op pagina 7 heeft u het over uw beleid dat gericht is op gelijke rechten en plichten. De steden worden etnisch-cultureel diverser, ja, dat merken we natuurlijk allemaal op. De vraag is of men dat moet bevorderen – en u geeft in uw beleidsplan 2012-2014 aan dat u verder in die richting wil gaan – of men dat juist moet gaan afremmen omdat de problemen die hiermee gepaard gaan, binnen enkele jaren gewoon niet meer beheersbaar zullen zijn: sociale zekerheid, OCMW-bijstand, huisvesting, onderwijs, enzovoort.
Neen, u blijft lustig verder fluiten in het donker, zo bijvoorbeeld op pagina 8: “Een multiculturele samenleving is daarom een samenleving die eenheid in verscheidenheid erkent, waarvoor ieder individu zijn of haar verantwoordelijkheid draagt”. Klinkt mooi, alleen is de werkelijkheid natuurlijk een eind verwijderd van deze multiculturele droom.
Dames en heren van deze gemeenteraad: Roeselare leeft immers niet op een eiland. Het volstaat uw ogen open te houden om te zien wat er te zien is. Nadat Europese staatshoofden als Merkel, Sarkozy, en Cameron al duidelijk hebben laten verstaan dat de multiculturele maatschappij mislukt is, een totaal mislukt maatschappelijk project voorstelt, en nadat de Antwerpse magistraten Liégeois en Van den Bon onlangs aan de alarmbel hebben getrokken inzake onze sociale zekerheid, zou er u toch ook een lichtje moeten zijn opgegaan. Hoelang kunnen wij dit nog allemaal volhouden, denkt u? En welke belasting leggen wij op de schouders van onze volgende generatie? Terwijl men in België elke discussie weigert te voeren over het economisch, financieel en sociaal saldo van de immigratie, hebben een aantal professoren in Frankrijk de berekening gemaakt: ze komen uit op een negatief saldo van 60 tot 70 miljard euro. Te weinig allochtonen dragen bij in ons sociaal systeem. Onze wetten zijn te laks en te veel mensen komen onze grenzen over met de bedoeling een beter leven op te bouwen, met als gevolg een onaanvaardbare druk op ons eigen sociaal systeem. Magistraat Van den Bon zei bijvoorbeeld in zijn toelichting in de Kamer: “De sociale zekerheid is een van de pijlers van onze verzorgingsstaat. Het vrijwaren ervan is dan ook essentieel voor het goed functioneren van ons democratisch staatsbestel”.
Door het pamperbeleid van de vorige jaren gewoon verder te zetten alsof er niets gebeurt en niets gebeurd is, alsof er geen grotere druk is en alsof er geen misbruiken zijn, helpt u onrechtstreeks mee om de druk op onze sociale zekerheid verder te verhogen. En u zal mij niet horen vertellen dat u de misbruiken organiseert natuurlijk. Maar zelfs bij iemand als mevrouw De Coninck, een West-Vlaamse die het OCMW van Antwerpen leidt, is het licht beginnen schijnen. Ze neemt meer en meer afstand van het pamperbeleid en eist kordate maatregelen. Zij – en andere OCMW’s met haar - hebben er onlangs voor geopteerd om via het OCMW gerichte doorgedreven inspecties bij allochtone steuntrekkers te organiseren. Maar u doet lustig voort. U zegt dat u Londen en Parijs niet achterna wil. Ik wil u gerust stellen: zo erg wordt het natuurlijk niet in Roeselare, maar dan alleen omwille van de beperkte omvang van Roeselare. Want voor de rest vertoont dit fenomeen in Roeselare natuurlijk wél dezelfde patronen als in de rest van West-Europa: een ongeremde instroom, illegale arbeidscircuits, een onaanvaardbare druk op onze sociale zekerheid en op de welvaart van onze eigen mensen, een toenemende vervreemding in onze wijken. En een beleid dat alléén zegt: graag méér van dat alles! Het Vlaams Belang zegt duidelijk neen. Ik wil graag afsluiten met een Latijnse spreuk die uw houding correct samenvat, dames en heren: Quos vult perdere Iuppiter dementat prius.
"Degenen die Jupiter in het verderf wil storten, ontneemt hij eerst hun zinnen"

Geen opmerkingen: