POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 23 september 2011

Verdubbeling geweld op NMBS-treinen

Ik stelde de Minister van Overheidsbedrijven, Inge Vervotte (CD&V) een vraag naar de evolutie van het geweld op het openbaar vervoer. Ik kreeg heel wat cijfermateriaal. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat op 6 jaar tijd het aantal geregistreerde daden van agressie tegen het personeel van de NMBS ongeveer verdubbeld is: van 806 vastgestelde daden in 2005 tot 1.503 geregistreerde daden van agressie in 2010.
Uit de aangereikte cijfers blijkt verder dat het vooral bedreigingen (meer dan een verdubbeling, van 295 daden naar 601) zijn en lichte geweldplegingen (met een verdrievoudiging van 109 daden in 2005 naar 324 daden in 2010) die overduidelijk problematisch zijn.
Agressie in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen vaker voor dan in het Vlaamse Gewest, zo blijkt verder uit de gegevens. Waren er in het Vlaamse Gewest in 2010 zo’n 156 geregistreerde agressies, dan was het Waalse Gewest goed voor 140 daden en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden dan weer 36 daden gemeten. Het jaar ervoor, in 2009, waren er 25 daden van agressie in Brussel, 104 in het Vlaamse Gewest en 114 in het Waalse Gewest.
Ik vroeg de minister ook naar de gevolgen van deze stijging van agressie. De Minister liet mij weten dat men – opnieuw over een periode van 6 jaar – 25 gevallen van blijvende arbeidsongeschiktheid telde. Merkwaardig is de oververtegenwoordiging van de blijvende arbeidsongeschiktheid in het Waalse Gewest. 6 gevallen werden in het Vlaams Gewest geregistreerd, 3 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en maar liefst 16 (zestien) in het Waals Gewest.
Het aantal dagen tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van de agressie tegen het personeel liep in dezelfde periode op van 164 dagen op jaarbasis in 2005 naar 332 dagen in 2010. De totale kostprijs hiervan kende meer dan een verdubbeling. In 2005 liepen de kosten voor deze tijdelijke arbeidsongeschiktheid op tot 17.650 euro, in 2010 waren de totale kosten hiervoor al gestegen naar bijna 38.000 euro.

Geen opmerkingen: