POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 13 september 2011

Wordt Vlaams-Brabant opgeofferd?

Het is hier al aangehaald, maar er kan niet genoeg gewezen worden op het gevaar van het plan Di Rupo, vooral als het Vlaams-Brabant betreft. Ook Mark Grammens in zijn onvolprezen “Journaal” (*) heeft de moed om de noodlottige gevolgen van de eventuele vorming van het “Brussels Metropolitaan Gewest” aan te kaarten.
“Om kort te gaan, dit is zonder meer een plan voor de feitelijke uitbreiding van Brussel tot grote gedeelten van Vlaams-Brabant – en Vlaanderen schijnt zich amper bewust te zijn van wat hier bekokstoofd wordt”. Zoals altijd kunnen Franstalige politici rekenen op de steun van Vlaamse “staatsmannen”: Vande Lanotte moet zeker genoemd worden, maar ook Wouter Beke. “Bovendien weet men dat de gedachte leeft bij sommige vooraanstaande Vlaamse economen en industriëlen zonder politiek verstand noch doorzicht maar wel gezegend met een overdosis aan politieke naïviteit”, aldus Mark Grammens.
Concreet gezien komt de vorming van dit “Brusselse Metropolitane Gewest” erop neer dat men een nieuw beleidsniveau schept om een groot stuk van Vlaams-Brabant los te haken van Vlaanderen en het onder Brussels francofoon gezag te plaatsen. Stukken erger en met veel verstrekkender gevolgen dan de niet splitsing van BHV dus. Sommige Vlaamse kranten voelen de nattigheid al hangen. De Tijd stelt dat “het eigenlijk neerkomt op een uitbreiding van Brussel”.
Mark Grammens haalt Joëlle Milquet aan, die toegeeft dat deze BMG voor de Franstaligen fundamenteel is, omdat Brussel hierdoor ophoudt een enclave in Vlaanderen te zijn. Niets anders dus dan de uitbreiding van de francofonie en dat in het nadeel van Vlaanderen. U gelooft niet dat dit noodzakelijk in het nadeel van Vlaanderen zal zijn, geachte lezer? “Het geplande BMG moet bevoegd worden voor mobiliteit, tewerkstelling en ruimtelijke ordening. Die bevoegdheden moeten grondwettelijk worden verankerd, zodat ze definitief afgenomen worden van Vlaanderen in de gemeenten van Vlaams-Brabant die tot het BMG toetreden”, aldus Mark Grammens.
Het is duidelijk dat een aantal Vlaamse industriëlen hun ogen sluiten voor de realiteit en liever blijven geloven dat het alleen over economie gaat. Neen, de vorming van dit nieuwe BMG is een politieke aangelegenheid, die “door de Franstaligen nooit in een ander licht wordt bekeken dat in dat van de communautaire conflicten en de Franstalige ambities met Brussel (…) Wat sommige Vlamingen zien als een economisch plan, wordt direct door de Franstaligen gekaapt om er een instrument van Franstalige veroveringsdrang van te maken”.
De actie van de Vlaamse Beweging op 18 september komt dus juist op tijd.
(*) Journaal, Veertiendaags opinieblad. Abonnementsprijs 89 euro voor 21 afleveringen. Rekeningnummer BE44 0001 4505 8345

Geen opmerkingen: