POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 29 september 2011

Eigen PS-volk eerst

Een bericht om toch wel even bij stil te staan: Een Waalse studiegroep heeft vastgesteld dat 33 van de 40 topambtenaren van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap tot de PS behoren. Aan het hoofd van de Franstalige administratie staat niet voor niets Federic Delcor, die voorheen directeur was van het studiecentrum van de partij en naaste medewerker van Di Rupo. Ruimer gezien, bezet de PS meer dan 70% van de banen in overheidsdienst in Franstalig België.
Nog merkwaardiger: van de topbanen die niet door de PS worden bezet, dat zijn er dus nog 15, gaan er 13 naar de CdH van Milquet, coaltiepartner van de PS in de Waalse en Franstalige regering. Van de twee die overblijven is er één MR en één partijloos. Deze laatste is tijdelijk. Volgens het studiecentrum is de Franstalige ambtenarij zo strak gepolitiseerd in het voordeel van de PS dat er geen weg terug meer is. Merkwaardige conclusie van het rapport: Franstalig België beschikt over een administratie zoals we die kennen in mediterrane landen, maar de beloningen liggen wel op het niveau van een noordelijk land.
Gegevens komen uit het steeds zéér interessante Journaal, de nieuwsbrief van Mark Grammens. Op abonnementsbasis te krijgen bij: Mark Grammens, Stationsstraat 200, 1770 Liedekerke (jaarabonnement: 89 euro).
Uitgave 611, 22 september 2011, pag. 4596

Geen opmerkingen: