POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 20 september 2011

Waarschuwingen uit onverdachte hoek

Men kan Louis Verbeke, advocaat en voorzitter van de Vlerick Management School, niet verdenken van Vlaams-nationale scherpslijperij. Maar zijn opmerkingen over de nota Di Rupo worden door de beleidsmakers in dit land best wel met de nodige aandacht gelezen: het lachen zou hen wel eens kunnen vergaan. Dit is een zeer ernstige waarschuwing aan alle Belgen, en vooral aan de Franstalige politici: “U speelt met vuur”.
Meester Verbeke gaat in zijn bijdrage in De Tijd (07.09.2011) even terug in de tijd en stelt: “Toen de (Belgische) ‘natie’ het Vlaamse feit demografisch, politiek en uiteindelijk economisch niet meer kon tegenhouden, werd die natie omgebouwd tot een joint venture die de meerderheid zo min mogelijk mondig moest maken. Je kreeg een tweelandennatie, waarin de minst performante partner nog steeds zijn wil wenst op te leggen, tegen alle IMF- en OESO-aanbevelingen in, en die ‘vanzelfsprekend’ solidariteit vereist. Solidariteit zonder legitimiteit”.
Over de nota Di Rupo is deze advocaat, die bijzondere bekendheid verwierf als verdediger van het familiebedrijf, vrij scherp: “(In de nota-Di Rupo) blijft levenslange werkloosheid een optie. De andere taal leren en er werk mee vinden, is niet vereist. Meer faciliteiten, meer taalonkunde wel (…) Sleutelt Di Rupo aan een land dat niet meer bestaat? En is het niet illusoir te denken dat Wallonië wil aansluiten bij Noord-Europa?”
Dit gaat de verkeerde kant uit, weet ook meester Verbeke: “We hebben de structuren van een federaal land en de partijen van een confederaal land. Dan verdampt de legitimiteit van land en partijen”. Want niemand bij de onderhandelaars stelt de fundamentele vraag: hoe goed wordt de nieuwe structuur? “Niet ‘hoeveel rekeningen kunnen doorgeschoven worden naar de burger en Vlaanderen. Als je de ‘goed’-vraag hebt beantwoord (strategie en structuur) kan je praten over solidariteit (…) Wat Di Rupo voorstelt, is wat lussen bijklussen aan de gordiaanse knoop die België heet. Doorhakken wordt verder uitgesteld”.
Vlaanderen moet bijzonder goed op zijn tellen passen, zegt de advocaat. Want Franstalig België is allang in de plan B-modus.

Geen opmerkingen: