POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 26 januari 2010


Uit onderzoek van de Europese Vlaams Belang-fractie blijkt dat de Vlamingen van alle Europeanen de grootste nettobetalers zijn. Elke Vlaming betaalt jaarlijks 286 euro, zo berekenden mijn Europese collega’s Frank Vanhecke en Philip Claeys. Dat is 1.144 euro voor een gemiddeld gezin of een voortdurende geldstroom van 205.730 euro per uur… Daarbij dient trouwens opgemerkt dat het om een netto afdracht gaat, wat betekent dat in het onderzoek rekening is gehouden met de Europese gelden die via subsidies terugvloeien naar Vlaanderen. De uitgaven van de Europese Unie voor de administratie in ons land werden buiten beschouwing gelaten. Bij het berekenen van de nettobijdrage van een land laat ‘Europa’ dat bedrag immers ook buiten beschouwing. Terecht, want het geld dat de EU bijvoorbeeld aan de eigen ambtenaren betaalt, ‘verhuist’ voor een belangrijk stuk naar het buitenland. Bovendien levert de Europese administratie ons land ook een pak onrechtstreekse kosten op, denken we bijvoorbeeld maar aan de stijging van de huis- en grondprijzen in Brussel en de Vlaamse Rand. Top 10Dat Vlaanderen binnen België de grootste betaler is, verbaast natuurlijk niet. Wel verrassend is het feit dat de Vlamingen in 2008 van álle Europeanen (zo’n 500 miljoen) de grootste betalers waren. De volledige top-10 per inwoner:

Vlaanderen 286 euro netto
Nederland 273,4 euro netto
Zweden 193,7 euro netto
Denemarken 143,8 euro netto
Wallonië: 143,2 euro netto
Duitsland 136,1 euro netto
Italië 85,4 euro netto
Finland 77,3 euro netto
Frankrijk 72 euro netto
Cyprus 71,2 euro netto
U merkt het: een Vlaming betaalt meer dan een Nederlander, het dubbele van een Waal, driemaal meer dan een Italiaan en liefst viermaal meer dan een Fransman. Tijd voor begrenzingDe geldstroom naar Europa is niet alleen inefficiënt; ze is ook onvoldoende objectief. Dat de Europese Rekenkamer al jarenlang weigert de Europese rekeningen goed te keuren wegens de vele fouten, onder meer op het vlak van de zogenaamde cohesiefondsen (waar een regio als Henegouwen gebruik van maakt), is op zich al een teken aan de wand. Zeker in economische crisistijd kan Vlaanderen zich een dergelijke aderlating niet langer veroorloven. Bovendien is de scheeftrekking ten nadele van Vlaanderen niet het gevolg van ‘objectieve parameters’: Groot-Brittannië geniet al decennia van een politiek onderhandelde korting. Op basis van die Britse correctie dwongen landen als Zweden, Nederland en Duitsland op hun beurt kortingen af. Men kan dus gerust stellen dat de hoge kostprijs voor Vlaanderen te wijten is aan de lakse manier waarop ‘staatsmannen’ als Dehaene en Verhofstadt met de belangen van hun volk omspringen. Ook hier geldt dat Vlaanderen op het Europese niveau met eigen stem moet kunnen spreken. Concreet wil het Vlaams Belang dat de bijdrage van Vlaanderen begrensd wordt op 200 euro per inwoner. Dat zou een besparing opleveren van 541 miljoen euro (meer dan 20 miljard oude franken) op jaarbasis. Dat geld zou Vlaanderen kunnen investeren in economische en sociale maatregelen.CampagneNu het onderzoek is voorgesteld, start het Vlaams Belang met een grootschalige campagne waarin de kritiek en de voorstellen van onze partij verder worden toegelicht. Binnenkort verspreidt het Vlaams Belang in Vlaanderen 500.000 pamfletten. De gedetailleerde berekening van de geldstromen publiceren we in een brochure. Wie de brochure thuis wil ontvangen, kan een bericht (met vermelding van naam en adres) sturen naar info@vlaamsbelang.org.