POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 4 januari 2010

Een 'nieuw' maandblad...

Het nieuwe jaar is nog héél vers, en toch stak de eerste verrassing al in onze brievenbus: een qua concept en qua inhoud volledig vernieuwd ledenblad. De voorzitter had het eind vorig jaar in zijn beleidsvisie al aangegeven dat dit is van zijn eerste voornemens was voor 2010: een nieuw ledenblad voor het Vlaams Belang.

Een frisse opmaak, een kleiner en handiger formaat, 50 pagina’s dik. Met een aantal nieuwe rubrieken zoals “Uit de parlementen”, waaruit blijkt dat onze fracties wel degelijk, en tegen de opinie van de opiniebladen in, een grote activiteit aan de dag leggen. Een nieuw ledenblad met elke maand een interview met een Vlaams opiniemaker. Als openingsinterview koos men voor Frans Crols, een schot in de roos. Crols was jarenlang hoofdredacteur van het financieel-economische weekblad Trends, hij was mede-initiatiefnemer van het Warandemanifest voor een zelfstandig Vlaanderen en hij is de man van het opgemerkt pleidooi voor het loslaten van Brussel.

In het interview zegt hij onder andere het volgende: “Een regimecrisis schrikt mij hoegenaamd niet af. Dat zou de boel eindelijk eens op een realistische manier zuiveren en zweren proper maken. Dat is nodig. Niet alleen omwille van nationalistische, emotionele redenen, maar voor de Vlaamse welvaart. Niet alleen de welvaart van de kleine en grote beleggers, maar de welvaart van iedereen”.

Of Vlaanderen de stap naar zelfstandigheid kan zetten? Er zal in elk geval veel lef en gedrevenheid nodig zijn. “Vlaanderen is kapot gemaakt door een onderdanigheidscultuur. Vlamingen zijn braaf en blijven in de kern knechten. Ik vind in dat gedrag grote gelijkenissen met wat de communistische schrijver en voorvechter van de Surinaamse onafhankelijkheid Anton De Kom schreef: “Geen volk kan tot volle wasdom komen, dat erfelijk met een minderwaardigheidsgevoel belast blijft”. Dat verklaart het gedrag van kartonnen helden als Verhofstadt, Martens, Van Rompuy en Dehaene”.

Drie achtergrondartikels trokken verder mijn aandacht. Een over het drugbeleid, “tijd voor ommekeer”, een ander over het Zwitsers verbod op minaretten en het laatste over journalistiek aan de ketting, met de gekende Frank Thevissen, professor in de Communicatiewetenschappen. In zijn Vrije Tribune heeft hij het over de ‘Kaltstellung’ van voormalig GVA-journalist Roger Van Houtte. Een uittreksel: “Van Houtte kreeg vanwege Knack het stigma cadeau, handlanger te hebben gespeeld voor het Vlaams Belang. Een even herkenbaar, beproefd als laf procédé waarmee in Vlaanderen dwarse en machtskritische tongen worden uitgerukt: op dat vlak heeft het cordon al regelmatig zijn diensten aan de machthebbers bewezen. Op dat moment keken àlle journalisten collectief de andere richting uit”.

Wilt u het eens proberen, het nieuwe maandblad van het Vlaams Belang? U stort 9 euro op rekeningnummer 320 – 0808816 – 03 of u neemt via elektronische weg contact op met vlaamsbelangmagazine@vlaamsbelang.org.