POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 18 januari 2010

Protest tegen asielcentrum in Vijfwegen (Staden)


Om het verzet van een kleine dorpsgemeenschap – 1.000 inwoners – tegen de komst van een asielcentrum te steunen, ging het Vlaams Belang vrijdag 15 januari 2010 in Vijfwegen (gelegen tussen Langemark, Westrozebeke, Houthulst en Staden) de straat op. Zo’n 200 manifestanten, vooraf gegaan door een parlementaire delegatie met Yves Buysse, Stefaan Sintobin, Koen Bultinck en mezelf, trokken van de kerk naar de lege legerkazerne, die in de komende weken (midden februari) 200 asielzoekers zal opvangen.

200 asielzoekers in een dorp van nog geen 1.000 inwoners: “Wel een zéér zware belasting voor een parochie als Vijfwegen”, liet ik weten in een korte toespraak voor het asielcentrum, waar ik ook van leer trok tegen het falende asiel- en migratiebeleid van deze en vorige regeringen. “Het is dat falen dat de gewone mensen in dorpen en steden steeds weer opnieuw opzadelt met de gevolgen ervan: onveiligheid, mogelijke overlast, enzovoort”.

Ook dit asielcentrumdossier blijkt slecht voorbereid. De inwoners werden bijvoorbeeld heel laat op de hoogte gebracht, op voorhand werd hun mening al helemaal niet gevraagd, maar ze mogen wel de mogelijke overlast dragen. Hoe het bijvoorbeeld met het onderwijs van de asielkinderen zit, waar de kinderen les zullen moeten of kunnen volgen, en of de scholen hierover al ingelicht zijn: daar wist Belgisch staatssecretaris Courard, die deze week door Koen Bultinck werd ondervraagd, nog helemaal geen antwoord op.

“Dit land is niet alleen méér dan vol, maar de sociale zekerheid, net als alle andere bijstandsvoorzieningen, komt steeds meer onder zodanige druk te staan, dat de eigen bevolking er begint onder te lijden (…) Dit asiel- en migratiebeleid is een knoeiboel, zoveel is duidelijk. Het is dan ook bijzonder hypocriet dat bepaalde CD&V- en Open VLD-burgemeesters aan de klaagmuur staan, terwijl dezelfde partijen verantwoordelijk zijn voor de opeenvolgende regularisaties en dus voor het aanzuigeffect en dus voor de toenemende onveiligheid”, waarna ik afsloot met een woord van dank aan de lokale afdeling die de manifestatie strak en gedisciplineerd in de hand hield, en aan de pers, die in de afgelopen week uitgebreid en correct over de standpunten informeerde.