POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 22 januari 2010

Terrorismedreiging niet voorbij


Er is de jongste dagen aardig wat commotie geweest in verband met een t.v.-uitzending waarin een jonge blanke man, vermoedelijk uit het Gentse, werd opgevoerd als een al-Qaeda-terrorist. “Als de reportage echt is, dan is dit de tweede blanke Belg die zich na zijn bekering tot de islam ontpopt als een terrorist”, aldus terreurexpert Claude Moniquet. Voldoende reden in elk geval voor mijn goede collega Francis Van den Eynde om in de parlementaire zittingen hierover zijn duivels te ontbinden. Blanke bekeerlingen vormen, daarover zijn experts het eens, een veel groter gevaar voor de veiligheid, want ze komen met veel minder moeite Europese landen binnen, ze wekken minder argwaan, enzovoort. Enfin, een zaak om zeker op te volgen, weet Francis.

We vergeten het soms, maar dit land heeft experts waar het veel te weinig naar luistert. De reeds vermelde Claude Moniquet bijvoorbeeld van het European Strategic Intelligence & Security Center in Brussel, de specialist op het vlak van terreur en terreurdreiging. Een interview met de expert verscheen al enkele weken geleden in Het Nieuwsblad (02.01.2010), maar omwille van omstandigheden hebben wij hieraan nog niet de aandacht kunnen geven die het eigenlijk verdiende.

Want de dreiging is niet voorbij. Het is niet omdat een op het eerste gezicht meer progressieve president in Amerika de plak zwaait dat de dreiging over is, 8 jaar ‘War on terror’ ten spijt. Een reële dreiging blijft namelijk bestaan: “In Irak, Pakistan, en Afghanistan, in Jemen en Nigeria is die acuut. Maar Europa is niet immuun. Er zijn sinds 2001 honderd, misschien tweehonderd groepen en netwerken ontmanteld en tientallen aanslagen ontmanteld”.

Moniquet waarschuwt: “We zijn een doelwit, maar dat dringt niet altijd door”. En inderdaad, de privacy van de burgers worden door elke maatregel opnieuw meer onder druk gezet, alléén: “Het is zoeken naar een evenwicht. En in de meeste gevallen verliezen we geen vrijheid, maar wel comfort. Je moet een paar uur eerder op de luchthaven zijn, wat eigenlijk een klein offer is”.

Ook over de zogenaamde bodyscans is deze terreurexpert vrij duidelijk: “De scanners choqueren omdat mensen niet willen dat iemand naar hun lichaam zit te kijken. Maar dat is geen voyeurisme, enkel een technisch hulpmiddel. Ze moeten er komen, net als meer fouilleringen”.

Tijd dat de federale regering ook meer luistert naar échte experts terzake. Misschien kan ze op die manier het veiligheidsgevoel en de veiligheid van haar burgers zelf een stukje verhogen?