POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 25 oktober 2013

Spectaculaire stijging stakingsdagen in 2011

Ik wou van de minister van Werk, mevrouw Monica De Coninck (sp.a) weten hoeveel collectieve conflicten er jaarlijks worden geregistreerd, welke economische en financiële impact dit heeft, en vooral wat de evolutie in de loop van de jaren betreft.  De minister antwoordde dat er geen gegevens beschikbaar zijn van het aantal collectieve conflicten in België. Het is voor het Nationaal Instituut voor de Statistiek enkel mogelijk op basis van de door de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) geregistreerde “gelijkgestelde dagen” een raming te maken van het aantal stakingsdagen.
Op basis van de cijfergegevens die de minister verstrekte, kan men niet anders dan besluiten dat het aantal stakingsdagen op 5 jaar tijd ongeveer verdrievoudigd is: van 110.713 dagen in 2007 geregistreerd naar 342.614.
Omdat de RSZ de stakingsdagen aanrekent aan het arrondissement waar de zetel van het bedrijf is gevestigd dat het hoogste aantal werknemers telt, is een regionale of gewestelijke opdeling van de evolutie van het aantal stakingsdagen niet mogelijk, aldus de Minister. Maar voor mij is het hoge aantal stakingsdagen in het Waals Gewest toch wel een constante, en té constant om nog toevallig te zijn. Het aantal stakingsdagen ligt er élk jaar flink hoger dan het aantal in het Vlaams Gewest, zelfs met de correctie van het aanrekenen van het aantal stakingsdagen volgens de zetel met hoogste aantal werknemers. Terwijl het aantal in het Vlaams Gewest op 5 jaar tijd verdubbelde (van 70.350 naar 135.562 dagen in 2011) is er in het Waals Gewest sprake van een verzesvoudiging: van 27.000 dagen in 2007 naar 146.549 in 2011.

Eindconclusie: het blijft behelpen met gebrekkig cijfermateriaal. En het blijft wachten op een instrument waarmee het aantal collectieve conflicten (staking, lock-out, bedrijfsbezetting, blokkade) op een fijnmazige manier kan worden becijferd, zoals dat wel in het buitenland gebeurt. 

Geen opmerkingen: