POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 17 oktober 2013

We leven in een oligarchie

Een citaat dit maal. En niet van de eerste de beste. Yvan Blot behoorde tot de stichters van de legendarische Franse denktank “Le Club de l’Horloge” en deed aardig van zich spreken op het einde van de vorige eeuw (jaren 80-90). Later werd hij actief in het Front National, waar hij onder andere Europees parlementslid werd. Yvan Blot is een begenadigd kunstenaar en is ook literair fijn besnaard.
Onlangs verscheen van hem een politiek boek, “L’oligarchie au pouvoir” (Economica, Collection “Politiques Comp”, 144 pagina’s), en werd hem een interview afgenomen. Democratie, aldus de auteur, komt uit het Grieks en betekent letterlijk de macht van het volk. In Frankrijk echter is de echte politieke macht in handen van een oligarchie, die zich daarenboven als een “morele autoriteit” beschouwt.
Op de vraag wat de resultaten van deze oligarchische politiek zijn, antwoordt Yvan Blot: “De oligarchie gebruikt de burgers als grondstof. En om ze beter te exploiteren, moeten ze natuurlijk perfect met elkaar verwisselbaar en inwisselbaar zijn. De natie, de godsdienst, identiteit en ethnie: het zijn allemaal zaken die de werelduitwisselingen belemmeren en vertragen. Wat men nodig heeft en wat men zoekt te vinden zijn ontwortelde eenheden, volkomen gelijk aan elkaar. Alleen de discriminatie door het geld wordt nog aanvaard. Dat is de ideologie die achter het systeem zit”.

Herkenbaar toch? 

Geen opmerkingen: