POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 23 oktober 2013

Er zijn nog vrije geesten

Al zijn ze niet met veel. Maar ze zijn er en dat doet deugd. Dat ‘franc parler’, dat tegen de stroom in durven varen – toch zo moeilijk in het brave Vlaanderen – goed wetende dat je er openlijk geen goede punten mee krijgt, alléén afkeuring.
Neem nu de column van Tinneke Beeckman over Lampedusa in De Standaard (07.10.2013). Ze knoopt er enkele bedenkingen vast aan de morele verontwaardiging van de leidende elites in de Europese Unie en schrijft: “Een tweede reactie bij het aanschouwen van de gruwelijke beelden is een vurig pleidooi houden voor humanitaire acties of voor een beleid van open grenzen. Maar maakt men zo zeker een einde aan het kwade? Niet noodzakelijk, en nu wordt de zaak bijzonder complex. Net de lectuur van (Hannah) Arendts werk  zette Rony Brauman, ex-voorzitter van Artsen zonder Grenzen, aan tot ontslag. Tijdens de Ethiopische hongersnood eind jaren 80 van de vorige eeuw bouwde hij tentenkampen en veldhospitalen. Tot hij besefte dat de Ethiopische regering onder het mom van een humanitaire ramp gedwongen volksverhuizingen organiseerde en mensen ertoe aanzette hun land te verlaten. Toen Brauman die stalinistische logica inzag, meende hij dat zijn goed bedoelde hulp was ontaard in meewerken aan massaal georganiseerd geweld.
Voortwerken betekende de objectieve bondgenoot worden van criminelen. Brauman wou zijn verantwoordelijkheid niet langer ontlopen. Die kampen verder uitbouwen impliceerde elk kritisch denken opschorten en de verantwoordelijkheid doorschuiven naar en hoger, abstracter niveau.
Wie er dus van overtuigd is dat door acties het probleem van het kwaad te ontlopen, dreigt een jonge Brauman te worden: met de beste bedoelingen participeren aan een criminele logica, die de idealistische activist slechts ter plekke begrijpt.”Geen opmerkingen: