POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 1 oktober 2013

Verkeersongevallen met motorrijders moet aandachtpunt blijven

In de periode 2008-2011 steeg het aantal verkeersongevallen met gewonden waarbij minstens één motorfiets betrokken was van 4.029 tot 4.283 (+6,3 procent). Het totaal aantal letselongevallen daalde in dezelfde periode met 1,9 procent (van 48.827 tot 47.924). Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet op mijn schriftelijke vraag.
Het aandeel van deze ongevallen in het totaal aantal letselongevallen steeg in de voornoemde periode van 8,3 tot 8,9 procent. Wathelet wijst erop dat het aanpassen van vangrails tot de bevoegdheid behoort van de gewestelijke wegbeheerders. In Wallonië werd in samenspraak met een organisatie van motorrijders een aantal gevaarlijke plaatsen geïdentificeerd waar vangrails moeten worden geplaatst of aangepast. In Vlaanderen moeten steunpalen van vangrails in korte bochten zich dicht bij de rand van de rijbaan bevinden of worden afgeschermd door een stalen plank.

Voor mij is het duidelijk: los van de regionale bevoegdheden – die regionaal moeten blijven, laat ons wel wezen – moet grote aandacht blijven gaan naar het verbeteren van de rijomstandigheden van motorrijders. 

Geen opmerkingen: