POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 7 oktober 2013

Wekelijks 2 verkeersongevallen met spookrijders

Uit het antwoord van staatssecretaris voor mobiliteit, de heer Melchior Wathelet (cdH), op mijn schriftelijke vraag blijkt dat in de periode 2008-2011 het aantal ongevallen met spookrijders met ongeveer 16% is gedaald. Momenteel doen er zich wekelijks twee verkeersongevallen voor met spookrijders.
In tegenstelling tot de algemene perceptie gebeurt slechts 12% van de ongevallen met spookrijders op autosnelwegen. En ook in tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht, zijn het niet ‘verstrooide gepensioneerden’ die het meeste verkeersongevallen als spookrijder veroorzaken, maar wel de jongeren. Op het totaal aan 450 verkeersongevallen met spookrijders (tussen 2008 en 2011) waren bestuurders jonger dan 25 jaar goed voor 33% van de ongevallen. De algemene tendens is dat naarmate de leeftijd stijgt, het aantal spookrijders juist daalt.
Ook wat de invloed van alcohol op mogelijk spookrijden betreft, vroeg ik naar cijfergegevens. De Staatssecretaris stelde dat uit de cijfergegevens geen duidelijk aanwijzingen zijn dat spookrijdende bestuurders, betrokken in letselongevallen, vaker onder invloed zouden zijn dan andere. In totaal blijken 13% van alle geteste spookrijders onder invloed van alcohol te zijn, terwijl dat voor àlle ongevalstypes ongeveer 11% bedraagt.
Het aantal gekwetsten en dodelijke slachtoffers ten gevolge van spookrijden ligt in 2011 het laagst. In 2008 waren er nog 174 (6 doden, 26 zwaargewonden en 142 lichtgewonden), in 2011 nog 140, waarvan 8 dodelijke slachtoffers, 18 zwaargewonden en 114 lichtgewonden.


Geen opmerkingen: