POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 21 oktober 2013

Quadverkeer dodelijker in Waals gewest

Uit cijfergegevens die ik van de Staatssecretaris voor Energie en Mobiliteit, de heer Melchior Wathelet (cdH), ontving, blijkt dat het aantal ongevallen waarin quads (beter: vierwielers met motor) betrokken waren, en waarbij lichamelijke letsels werden opgelopen, in de loop van 5 jaar, met ongeveer 40% is gedaald: van 154 ongevallen in 2008 tot 93 geregistreerde ongevallen met quads in 2012.
Maar het quadverkeer lijkt in het Waals Gewest toch wel bijzonder gevaarlijk en ook dodelijker dan in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Terwijl het aantal quad-verkeersongevallen met lichamelijke letsels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verminderde van 15 in 2008 tot 3 in 2012, en in het Vlaams Gewest van 73 in 2008 tot 30 – een halvering dus – was en is er sprake van een stagnatie op een hoog peil in het Waals gewest. In 2008 registreerde men er 66 ongevallen waarbij een quad betrokken was en waar er lichamelijke letsels werden opgelopen, in 2012 was dit nog steeds 60.

Ook wat het aantal gewonden en doden betreft, die betrokken waren in verkeersongevallen met quads lijkt het Waals gewest het slecht te doen. Op 5 jaar tijd vielen er 12 doden te betreuren en bijna 300 lichtgewonden. In het Vlaams gewest telde men 8 doden en 200 gewonden. Tot slot moet opgemerkt worden dat quadverkeer vooral een mannenzaak lijkt te zijn. Toch als men afgaat op de ongevallenstatistieken die ik van de betrokken Staatssecretaris, Melchior Wathelet (cdH) hierover mocht ontvangen. Het zijn vooral mannen, jonger dan 50 jaar, die het slachtoffer worden van verkeersongevallen met quads. 

Geen opmerkingen: