POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 3 oktober 2013

Europa schaft Franse rechtsstaat af?

Het lijkt er steeds meer op dat de politiek correcte ideologie van allerlei EU-instellingen en van de zogenaamde EU-elite - ondersteund door figuren als de belgicistische oud-premier Verhofstadt bijvoorbeeld – in botsing komt met de realiteit zoals ze zich in onze steden, in onze wijken manifesteert.
Zo heeft de Europese Commissie Frankrijk onlangs gewaarschuwd voor sancties als het de bewegingsvrijheid van Roma uit Oost-Europa aan banden zou willen leggen. Zo liet de minister van Binnenlandse Zaken onlangs optekenen dat Bulgarije en Roemenië wat hem betreft voorlopig niet mogen worden toegelaten tot de groep van Schengen, omdat “de Roma een levensstijl hebben die haaks staat op de Franse en dat botst”.
Dat mag je dus niet meer zeggen, volgens de Europese Commissie. En waar al helemààl niet mag worden aan geraakt, zijn de Heilige Beginselen, de Axioma’s van het Liberalisme, met naam de vrijheid van verkeer van goederen, kapitalen en mensen. Zo zei de woordvoerder van de Europese Commissie letterlijk: “Het vrije verkeer van mensen is een basisrecht”, ook als dat zou leiden tot het einde van onze rechtsstaten dus en tot het einde van de Europese cultuur?

Hoe blind kan je zijn? Hoelang zullen we dit soort pipo’s nog verdragen? 

Geen opmerkingen: