POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 2 oktober 2013

Excuustruzen

De benoemingssoap rond de NMBS en andere overheidsbedrijven blijft maar aanslepen en de imagoschade voor België maar ook voor Vlaanderen wordt steeds groter.  We lezen immers dat de regeringspartijen alleen maar mannen hebben voorgedragen om te zetelen in de raad van bestuur van de NMBS, terwijl 1 op de 3 leden een vrouw moet zijn.
Dat komt ervan als je zelf wetsvoorstellen en –ontwerpen indient die méér politiek correct zijn dan aansluiten bij de werkelijkheid. Ik herinner mij nog de hoorzittingen in de Kamer, de commissie Handelsrecht – samen met collega Barbara Pas – waar de politiek correcte fracties verzamelen geblazen hadden. Zij wilden vrouwen op minstens 1 op de 3 zitjes van de raden van bestuur van overheidsbedrijven. “De overheid moet het goede voorbeeld geven” orakelde SP.a-kamerlid Tuybens, daarin gevolgd door onder andere CD&V.

Een journaliste van Eleviers uit Nederland kwam er uitleggen – gortdroog, maar de nagel op de kop – welke bezwaren er waren tegen deze vrouwenquota – net als tegen àlle andere quota: niet alleen vind je geen vrouwen genoeg die in dit soort topjobs geïnteresseerd zijn. Daarenboven maken de meeste vrouwen nu eenmaal liever tijd vrij voor het gezin dan voor dit soort functies. En tot slot, aldus de Nederlandse vrouw, zal het je maar overkomen dat je daar als verplicht aangestelde vrouw in zo’n raad van bestuur terecht komt. “Je ziet de heren al denken: dat is die excuustruus”. Neen, een slechte wet dus, en na amper één jaar is al duidelijk waarom! 

Geen opmerkingen: