POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 3 februari 2014

Helft nieuwe seropositieven buitenlandse nationaliteit

Alleen al binnen de (psychiatrische en gewone) ziekenhuizen sterven jaarlijks minstens 100 mensen, waarvan de doodsoorzaak psychosen zijn van drugsafhankelijkheid, drugsmisbruik en/of vergiftiging. Op 6 jaar tijd, tussen 2004 en 2010, vielen 641 slachtoffers, aldus de Minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx (PS), in haar antwoord  op mijn schriftelijke vraag. Vooral de jongste jaren is er forse stijging van het aantal drugsdoden merkbaar: 114 in 2007, 142 in 2008 en 132 in 2009.
De Minister waarschuwt ervoor dat het aantal drugsdoden waarschijnlijk een stuk hoger ligt, omdat in de databank van het Nationaal Mortaliteitsregister, waarvan de cijfers afkomstig zijn, niet alle druggerelateerde overlijdens zijn aangeduid (soms is de drugsafhankelijkheid een van de doodsoorzaken).Voorts zijn er natuurlijk ook drugsdoden te betreuren die nooit het ziekenhuis bereiken.
Opmerkelijk is verder dat het aantal drugsdoden, die in 2009 en 2010 werden geregistreerd in psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen, voor de helft uit het Waalse Gewest afkomstig waren, en voor 10% uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In haar antwoord betreurde de Minister verder dat er nog geen concrete cijfers bekend waren voor 2010, 2011, 2012 en 2013. Ze beloofde beterschap. 

Geen opmerkingen: