POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 21 februari 2014

Steeds meer collectieve schuldenregelingen

Particulieren die hun schuld niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op een collectieve schuldenregeling of op een minnelijke aanzuiveringsregeling voor de rechtbanken.  Ik wou van de minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open VLD) weten of het aantal burgers dat op deze regelingen beroept heeft gedaan, gestegen dan wel gedaald is.
Uit de cijfers die ik voor de jaren 2013 en 2013 heb ontvangen – voor die datum zijn er geen betrouwbare cijfers, aldus de Minister – blijkt dat het aantal dossiers met 13% is gestegen: van 9.894 in 2012 naar 11.171 in 2013. In het Vlaams Gewest is het aantal aanzuiveringsregelingen gedaald, terwijl het aantal minnelijke aanzuiveringsregelingen met 10% steeg. Al bij al blijft de stijging in het Vlaams Gewest beperkt: 5%.
De stijging van het aantal gerechtelijke en van het aantal minnelijke aanzuiveringsregelingen is vooral in het Waalse Gewest (+27%) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+29%) gestegen.

De minister kon niet antwoorden op de vraag binnen welke termijnen de procedures worden afgesloten: momenteel wordt binnen Justitie nieuwe applicaties ontwikkeld die hierop een antwoord zouden moeten kunnen geven. 

Het einde van de crisis in zicht? Dit zal het pas zijn, als het aantal collectieve schuldenregelingen daalt, en daar zijn we nog lang niet. 

Geen opmerkingen: