POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 24 februari 2014

Seksueel misbruik van eigen kinderen op recordhoogte

Men leest het niet vaak, maar soms komen er schrijnende gevallen van het seksueel misbruik van al dan niet gehandicapte kinderen door de eigen ouders aan het licht. Ik stelde de Minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open VLD), vragen naar de evolutie van dit verschijnsel in België.
Uit de cijfers die ik kreeg, valt af te leiden dat het aantal veroordelingen in 2011 een recordhoogte bereikte: nooit werden meer ouders veroordeeld voor het seksueel misbruiken van hun eigen kinderen, met naam 303 inbreuken. In 2008 bedroeg het aantal 294, in 2009 245, er waren 285 inbreuken in 2010. Vooral de verkrachting van kinderen tussen 10 en 14 jaar steeg vrij fors: van 107 gevallen in 2008 naar 118 in 2011. Maar er werden ook 89 gevallen geregistreerd van verkrachtingen van kinderen jonger dan 10 jaar.

Van het aantal veroordeelden was 99% van het mannelijk geslacht. De minister kon niet antwoorden op de vragen naar het aantal verkrachtingen en seksuele misbruiken die met foltering gepaard gaan, en naar het aantal verkrachtingen en seksueel misbruik dat gebeurde onder de invloed van drugs en/of alcohol. 

Geen opmerkingen: