POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 6 februari 2014

Meer Belgische ondernemingen overgenomen dan Belgische bedrijven die overnemen

Uit cijfergegevens die ik van de Minister van Economie, de heer Johan Vande Lanotte (sp.a), mocht ontvangen, blijkt dat over de jongste 3 jaren (2010 – 2012) meer Belgische ondernemingen door andere ondernemingen werden overgenomen, dan Belgische ondernemingen die andere ondernemingen overnamen.
In 2012 werden 1.288 bedrijven in België overgenomen, terwijl Belgische ondernemingen slechts 1.097 bedrijven overnamen. Het aantal overnames bedroeg op 5 jaar tijd 6.418 eenheden.  In 2012 namen 701 Vlaamse ondernemingen andere bedrijven over, een aandeel van 64%. Het aandeel van overnemende Waalse bedrijven daalde van 20% naar 17,8% op twee jaar tijd. Evenveel als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het aandeel van de overgenomen Vlaamse bedrijven in het geheel van de overgenomen bedrijven bleef nagenoeg constant op 65%, het aandeel van de overgenomen Waalse bedrijven bedraagt ongeveer 18 à 19%.  

Geen opmerkingen: