POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 31 januari 2014

Over het afschaffen van het fiscaal voordeel van het pensioensparen

Probeer even de chronologie van de feiten te volgen, en trekt u dan zelf uw conclusies: België is het land met de – in verhouding – laagste pensioenen van de EU. In verhouding worden in België de hoogste afhoudingen op de lonen toegepast, en worden pensioenen uitgekeerd die tot de laagste in Europa behoren.
De burgers hebben dit al heel lang door, en bouwen dus tijdens hun leven een apart spaarpotje op, voor de oude dag, inderdaad. Toen de overheid dat door had, en die lage pensioenen niet kon of wou verhogen – allicht wegens de financiële impact van een en ander – liet zij de burgers toe aan pensioensparen te doen, en daar fiscaal voordeel van te plukken. De premies voor het pensioensparen kon men fiscaal inbrengen, en genoot men van het voordeel van de hoogste marginale belastingtarief.
Een eerste inbreuk bestond er al in, dat de overheid na een aantal jaren, éénzijdig – zo kennen we België natuurlijk wel – het fiscale regime wijzigde, in haar voordeel wel te verstaan. Voortaan konden burgers de premies nog fiscaal in mindering brengen, tegen een gemiddelde marginale belastingvoet.

En nu wil de socialistische vakbond het fiscaal voordeel gewoonweg afschaffen? Misschien omdat haar voorzitter de leeftijd heeft bereikt, waarop het fiscale voordeel van het pensioensparen voor hem binnen is? Soms lijkt het wel alsof socialisten maar op één ding uit zijn: massale, collectieve diefstal. Want stel dat het fiscaal voordeel van het pensioensparen wordt afgeschaft, zijn onze wettelijke pensioenen dan opeens zoveel hoger? Geen eurocent, ik hoor het u al roepen. 

Geen opmerkingen: