POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 10 februari 2014

Apotheken vervrouwelijken in snel tempo

Uit cijfers die ik van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx (PS), in antwoord op een schriftelijke vraag ontving, blijkt dat het beroep van apotheek in snel tempo vervrouwelijkt. Gemiddeld zijn in België 69% van de gevestigde apothekers vrouwelijk, en in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat zelfs ruim 70%. In het Vlaams Gewest bedraagt het vrouwelijk aandeel 68%.
Bij de apothekers jonger dan 30 jaar bedraagt het aandeel vrouwen zelfs ruim 80%, terwijl dat bij de 60-plussers slechts 56% is, en bij de 65-plussers 56% bedraagt – in het Vlaams Gewest. Het aandeel van de vrouwelijke assistenten bedraagt ruim 90%.
Het totaal aantal actieve apothekers bedroeg in2010 16.368 eenheden, in 2012 17.524, een stijging van 7%. Het aantal geregistreerde apothekers per 1.000 inwoners haalde daarmee in 2011 een percentage van 1,53, in 2012 steeg dat tot 1,58. In het Brussels Hoofdstedelijk steeg het percentage van 1,33 apotheken per 1. 000 inwoners in 2011 naar 1,38. In het Vlaams Gewest van 1,53 naar 1,60, en in het Waals gewest van 1,56 naar 1,61.
Sinds kort zijn daar de farmaceutisch-technische assistenten bijgekomen, die geneesmiddelen mogen afleveren, patiënten mogen inlichten betreffende het veilig gebruik van geneesmiddelen, bepaalde magistrale bereidingen mogen toedienen. In 2011 waren dat er 4.202, in 2012 al 9.053. Vooral in het Waals Gewest was er een toeloop van die assistenten (43% van het totaal aantal), zodat het percentage apotheken én assistenten per 1.000 inwoners er uiteindelijk op een cijfer van 2,70 uitkwam in 2012. Voor het Vlaams Gewest kwam het percentage apothekers en assistenten neer op 2,30, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 1,97.
Op de vraag tot slot hoeveel 60-plussers actief en geregistreerd zijn als apotheker bevestigt de Minister dat dit aandeel vrij hoog ligt: ongeveer 1 op 4 van het actieve apothekerskader bestaat uit mensen boven de 60 jaar. Maar “op basis van deze gegevens is het niet mogelijk om betrouwbare ramingen te maken over de vervanging van de apothekers door nieuwkomers”.


Geen opmerkingen: