POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 19 februari 2014

Stijging vennootschappen die geen belastingaangifte indienen

Uit cijfers die ik van de minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V), ontving, blijkt dat het aantal vennootschappen dat voor het aanslagjaar 2012 geen belastingaangifte heeft ingediend, ten opzichte van 2009 met 35% is gestegen: van 17.135 naar 23.195. Ten opzichte van het aanslagjaar is er een stijging van 30%.
De stijging doet zich vooral voor in het Vlaams Gewest, waar voor het aanslagjaar 2009 6.897 vennootschappen geen aangifte deden, en voor het aj 2012 10.438, een stijging dus van 51%. De stijging bedroeg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 44%, en in het Waals Gewest 8%. Het aandeel van de Vlaamse vennootschappen in het geheel van de vennootschappen die geen aangifte hebben gedaan, bedraagt 45%, die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 29%, en die in het Waalse Gewest 26%.

Opvallend is de graad van ‘aangiftebereidheid’ in de gewesten. In het Vlaams Gewest bijvoorbeeld deed slechts 2,3% van de vennootschappen geen aangifte van de vennootschapsbelasting, terwijl dat percentage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 8,4% ligt. Voor het Waals Gewest bedraagt het percentage ongeveer 3%. 

Geen opmerkingen: