POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 12 februari 2014

Helft nieuwe seropositieven buitenlandse nationaliteit

Het aantal nieuwe seropositieven in België blijft stijgen. Het aantal mensen waar een nieuwe HIV-diagnose wordt vastgesteld steeg tussen 2009 en 2012 met 9%: in 2009 waren er 1130 nieuwe gevallen, in 2012 waren dat er al 1227, zo bleek uit cijfers van minister van Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx (PS) op mijn schriftelijke vraag.  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleef het aantal nagenoeg stabiel op 220 (met uitschieters in 2010 en 2011). In het Vlaams Gewest was er een forse stijging met 16%, een totaal van 487 nieuwe HIV-diagnoses. Het Vlaams aandeel in het totaal bedraagt daarmee 40% in het Belgisch totaal. In het Waals gewest was er op 4 jaar tijd een stijging van 39%.
En heel opmerkelijk: bij 322 (26,2% van het totaal) nieuwe HIV-diagnosen kon niet worden vastgesteld uit welke regio de patiënt kwam, wat voor mij op een belangrijk aandeel van mensen met een buitenlandse nationaliteit wijst.
Maar ook in de 905 nieuwe HIV-gevallen die men in 2012 aan de gewesten kon toewijzen, blijkt een enorm hoog aantal buitenlanders. In 2012 waren van de 218 nieuwe HIV-gevallen in het Brussels Gewest niet minder dan 139 met een niet-Belgische nationaliteit (64%). In het Vlaams Gewest bedroeg het aantal buitenlanders in de nieuwe HIV-gevallen 39%, en in het Waalse Gewest waren mensen met een vreemde nationaliteit goed voor 55%.

Opmerkelijk blijft, aldus de minister, het aantal nieuwe HIV-patiënten met ‘de Afrikaanse nationaliteit’: in 2012 waren dat er 277, in 2009 266 en in de daartussen liggende jaren steeds ongeveer 300. Ook opmerkelijk, maar dan in de jaarrapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) waarnaar de minister verwijst, is het stijgende aandeel van mannen dat met andere mannen seksueel contact heeft gehad. Enkele jaren geleden bedroeg dat aandeel 70%, het aandeel steeg de jongste jaren nog tot 79% in 2012. 

Geen opmerkingen: