POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 25 februari 2014

Minder startende bedrijven, meer faillissementen

Uit cijfers die ik van de minister van zelfstandigen en kmo’s, mevrouw Sabine Laruelle (MR) ontving, blijkt dat het aantal nieuw opgerichte ondernemingen in 2013 met 5% is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor: 74.000 ondernemingen ten opzichte van 78.000 in 2012 en 79.000 in 2011. De terugval is het grootste in het Vlaams Gewest, waar in 2013 slechts 37.138 nieuwe ondernemingen werden opgericht, een aandeel van 53% in het totaal, het laagste niveau sinds jaren. In het Waals Gewest waren er 19.893 nieuwe ondernemingen (ruim 28%) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijna 15% van het totaal.
Het aantal faillissementen tussen 2009 en 2013 steeg met 31%, van 9.382 in 2009 naar 12.306 in 2013. In 2012 was de toename van het aantal faillissementen bijna uitsluitend te zoeken in het Vlaams Gewest. In 2013 is dat anders en worden de drie gewesten getroffen. Toch blijven de communautaire verschillen groot, aldus de ministers: in het Vlaams Gewest moest één onderneming op 98 de boeken neerleggen, in het Waals Gewest één op 80 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs één op 45.
Minister Laruelle heeft het in haar antwoord ook over “de financiële problemen” van ondernemingen, waarbij zij, met Graydon en Unizo, een bepaalde multiscore hanteert, die een aantal financieel-economische parameters samenvoegt die de gezondheid van een onderneming weergeeft. “Het groot aantal Brusselse ondernemingen in moeilijkheden valt op”. Ik had de minister in het verleden nochtans al geconfronteerd met de tegenvallende cijfers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de samenhang die er zou kunnen bestaan met de vele starter-bvba’s die men er vindt.

De jongste jaren is de gemiddelde financiële buffer in België gestegen, de liquiditeit, of de financiële ruimte die ondernemingen hebben om de schulden op korte termijn af te lossen. In 2012 had de Belgische mediaan-kmo een liquiditeit van 1,30. In het Vlaams Gewest ligt die liquiditeit op 1,35, in de andere gewesten slechts op 1,25. 

Geen opmerkingen: