POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 26 februari 2014

Aantal dossiers mensenhandel blijft in 2013 hoog

Hoewel het aantal dossiers van mensenhandel en mensensmokkel dat in 2012 in België werd ontdekt, niet geëvenaard werd,  gaf de staatssecretaris voor Migratie en Asiel, mevrouw Maggie De Block (Open VLD) op mijn schriftelijke vraag toe dat er ook in 2013 véél dossiers werden opgestart bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ): 129 in totaal, of een gemiddelde van 2,5 dossiers per week. In 2012 bedroeg het aantal 157, met vooral veel dossiers rond seksuele uitbuiting.
In 2012 was er een afname van het aantal dossiers over economische uitbuiting (65 dossiers of 41%), maar ik merk toch graag op dat het in 2013 opnieuw heel sterk gaat over economische uitbuiting: 79 gevallen of 61%. Het aantal gevallen van seksuele uitbuiting neemt dan weer sterk af (van 52 gevallen in 2012 naar 37 in 2013).

Opmerkelijk is verder dat ondanks het verminderd aantal dossiers mensenhandel en mensensmokkel in dit land ten opzichte van 2012 – hoewel de cijfers alarmerend hoog blijven – dat het aantal afgeleverde verblijfsstatuten voor slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel de jongste jaren maar blijft stijgen. In 2011 werden er 812 verblijfsstatuten afgeleverd, in 2012 waren dat er 835 en in 2013 niet minder dan 839. De staatssecretaris kon geen cijfers geven van slachtoffers van mensenhandel die na afloop van de procedure alsnog of terug in de prostitutie terecht gekomen zijn. 

Geen opmerkingen: