POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 27 februari 2014

47% van Brusselse vennootschappen legde in 2012 géén jaarrekening neer

Vennootschappen moeten ten laatste 6 maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar aan de algemene vergadering de jaarrekening voorleggen. Steeds meer vennootschappen blijken tegen deze wettelijke verplichting te zondigen, zo blijkt uit cijfers die het Vlaams Belang te pakken kreeg. Uit de gegevens die de Minister van Financiën, de heer Koen Geen (CD&V) bezorgde, blijkt namelijk een stijging van het aantal vennootschappen die meer dan 7 maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar hun jaarrekening nog niet hebben neergelegd, op 4 jaar tijd met 25% is gestegen,  van 144.504 naar 181.226 vennootschappen. In 2007 bedroeg het aantal vennootschappen dat pas na 7 maanden de jaarrekening neerlegde ‘amper’ 120.750 eenheden.
De stijging is het grootst in het Vlaams Gewest (+30%), waardoor 22,5% van de vennootschappen op het Vlaams grondgebied hun jaarrekening niet op tijd neerleggen. Maar het aandeel vennootschappen in de fout is het grootst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: niet minder dan 38% van de vennootschappen legt de jaarrekening veel te laat neer.
Het aantal bedrijven dat zelfs helemaal géén jaarrekening heeft neergelegd, is nog sterker gestegen in diezelfde periode, van 2009 tot en met 2012, en wel met 28%: van 101.136 naar 129.920.  Ter vergelijking: in 2007 legden slechts 46.753 vennootschappen geen jaarrekening neer!
De stijging is fors in het Vlaams Gewest (+ 27%) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+26%), maar is heel fors in het Waals Gewest, met een stijging van 34%. In het Vlaams Gewest legden in 2012 59.923 vennootschappen géén jaarrekening neer, 13% van alle vennootschappen in dit gewest. Voor het Waals Gewest bedraagt het percentage zondaars tegen de wettelijke verplichting 15,6%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest leggen 47% van alle daar gevestigde vennootschappen géén jaarrekening neer.


Geen opmerkingen: