POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 5 februari 2014

Algerije wil geen illegale criminelen uit België terugnemen

Vorig jaar stelde ik u een vraag betreffende het terugnemen van criminele illegalen door landen als Algerije. In de Belgische gevangenissen zitten momenteel ongeveer 900 Algerijnen. De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie startte in 2013 gesprekken op met Algerije om de identificatieproblemen op te lossen die het Noord-Afrikaans land als ‘hinderpaal’ opwierp om toch maar geen criminele in België opgesloten Algerijnen te moeten terugnemen. Omdat het zeer stil bleef, wou ik van mevrouw De Block in hoeverre de gesprekken vlotten en of er tenminste al resultaten waren.

In haar antwoord merkte de Staatssecretaris op dat er voldoende aanvragen aan Algerije werden gestuurd: “In 2012 heeft de DVZ 359 identificatieaanvragen ingediend bij het Algerijnse consulaat-generaal. In 58 gevallen was er een erkenning als Algerijn, 9 laissez passers werden afgegeven. In 2013 waren er 310 aanvragen, 104 erkenningen en 38 laissez passers”. Wegens het “ontbreken van een nieuwe ambassadeur” is er nog geen enkele criminele Algerijn teruggekeerd. Het probleem blijft moeilijk liggen, aldus de Staatssecretaris, zeker als de betrokken Algerije ook nog in een ander Europees land heeft verbleven.

Tot slot kondigde de Staatssecretaris aan dat het nieuwe Visa Information System (VIS) de

Identificatie in de toekomst zal vergemakkelijken. DVZ neemt ook deel aan EURINT, waarin 17 landen en Frontex streven naar een gemeenschappelijke aanpak van landen waarvan de identificatie als onvoldoende wordt beschouwd.  In een reactie uitte ik mijn verontwaardigdiging. Ondanks de gesprekken, ondanks de beloften werd door Algerije nog geen enkele veroordeelde Algerijnse crimineel door Algerije teruggenomen – maar de staatssecretaris corrigeerde zichzelf enkele dagen later via een Belgabericht: Algerije zou 40 staatsburgers terug hebben genomen. Alles bij elkaar blijft de samenwerking zeer moeilijk verlopen en blijft ze minimaal. “Moeten wij ons soepel tonen in het afleveren van visa voor Algerijnse burgers als Algerije zich weinig bereid toont tot samenwerking?”, vraag ik mij dan af.

Geen opmerkingen: