POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 11 februari 2014

Is de crisis onder controle? Betalingsachterstanden nemen toe

Sommige onverbeterlijke optimisten – die steevast leden van de Belgische of Vlaamse regering blijken te zijn – beweren dat België en Vlaanderen de economische en financiële crisis stilaan achter zich hebben gelaten. Ze baseren zich op allerlei groeicijfers, maar hoe wij ook zoeken en vragen, dezelfde positieve conclusies kunnen wij in elk geval niet trekken, wel integendeel.
Neem nu bijvoorbeeld het respecteren van de betalingstermijnen in de zogenaamde B2B-handel, de betrekkingen dus tussen ondernemingen en de betalingstermijnen van facturen tussen ondernemingen onderling. Uit Europese cijfers die ik kon lospeuteren bij de minister van Economie, Johan Vande Lanotte (sp.a), blijkt dat het percentage niet invorderbare schuldvorderingen gemiddeld groter is geworden in België, tot 2,8% in 2013, terwijl dat in 2012 2,7% was, 2,6 in 2011 en 2,5% in 2010.
Het onderzoeksbureau Graydon publiceerde cijfers over het betalingsgedrag per gewest, en ook – en steeds weer opnieuw – blijkt dat het Waals Gewest achterop loopt bij het Vlaams Gewest. In 2013 werden bijvoorbeeld 35,3% van de facturen te laat betaald, terwijl dat in het Waals Gewest ruim 40% was. Een laatste indicatie is de gemiddelde betalingstermijn. De Atrodius Betalingsbarometer geeft aan dat bedrijven in België in 2013 gemiddeld een invorderingstermijn van 58,2 dagen hebben. In 2012 was dat nog maar 50,5 dagen.

Neen, uit deze en andere officiële cijfers besluit het Vlaams Belang dat de economische en financiële crisis zeker niet voorbij is. 

Geen opmerkingen: