POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 3 juni 2013

Minder bankkantoren, meer internetbankieren

De cijfers liegen er niet om. Uit het antwoord van de Minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V), op mijn schriftelijke vraag blijkt dat het aantal bankkantoren over het ganse land op 5 jaar tijd met ongeveer 10% is gedaald: in 2008 waren er nog 8.259 kantoren, in 2012 was het aantal al teruggevallen op 7.460. Opvallend is wel dat de daling groter is bij de echte bankkantoren, terwijl de kantoren van zelfstandige agenten beter standhouden.
Het aantal personeelsleden daalt navenant: in 2008 waren er nog 63.041 werknemers in dienst, in 2012 was dat aantal verminderd tot 57.190, een vermindering van 10% (waar de zelfstandige bankagenten en bankmakelaars en hun personeel niet in begrepen zijn).
De andere beweging, de digitalisering en het internetbankieren, zit duidelijk in de lift: in 2008 waren er 5,5 miljoen abonnementen op internetbankieren, eind 2011 is dat aantal aangegroeid tot 8,1 miljoen abonnementen, een stijging van 44%. Ook het aantal binnenlandse overschrijvingen via internet steeg in dezelfde grootte: in 2008 waren er 332 miljoen overschrijvingen, eind 2011 al 434 miljoen, een stijging van 31%.

In het Vlaamse Gewest blijven er 5.143 bankkantoren actief (bankkantoren en kantoren van zelfstandige agenten of bankmakelaars), wat 8,22 kantoren op 10.000 inwoners geeft. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er nog 506 kantoren, of een gemiddelde van 4,64 op 10.000 inwoners, en in het Waalse Gewest zijn er gemiddeld 5,1 kantoren per 10.000 inwoners. Ik vraag mij af hoeveel personeel men nog kan wegsnijden zonder eveneens te snijden in de dienstverlening van de banken. Met name zijn er nu al heel wat bankinstellingen waar men door de combinatie van de beide bewegingen – minder bankkantoren en minder bankpersoneel, tezelfdertijd met een sterke stijging van de elektronische bankhandelingen – er nog weinig toe komt de klant zelf nog in persoon te benaderen. Men ziet de klant met andere woorden niet meer en dat heeft zijn weerslag op de verkoop van allerlei afgeleide producten, zoals verzekeringen, beleggingsproducten en andere. 

Geen opmerkingen: