POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 19 juni 2013

Bijna 20% meer werfdiefstallen

Ondanks een sensibiliseringscampagne, een brochure met tips, een registratieformulier voor bouwwerfmateriaal en een sticker in het verleden, moest de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH) in haar antwoord aan mij toegeven dat het aantal werfdiefstallen de jongste jaren is gestegen.
In 2008 registreerde men 4.209 gevallen van diefstal van werfmateriaal, in 2009 amper 3.437 diefstallen. Het cijfer liep in 2010 op tot 4.147 en in 2011 zelfs tot 4.999 registraties. De voorlopige cijfers van 2012 geven aan dat er minstens 4.900 gevallen zullen worden geregistreerd.

De stijging is vooral alarmerend in het Vlaams Gewest, waar men een stijging van 24% in 2012 vaststelt ten opzichte van 2008. De stijging is veel minder groot in het Waals Gewest (+15%) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+9%).  De minister wijst in haar antwoord op de problematiek van de rondtrekkende internationale daderbendes. Ik blijf het betreuren dat er niet meer aandacht wordt besteed aan deze criminaliteit en dat het fenomeen geen prioriteit krijgt in het Nationaal Veiligheidsplan. 

Geen opmerkingen: