POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 28 juni 2013

De Belgische economie glijdt stilaan maar zeker weg

Economen houden zich meestal heel ver van de politiek, en al helemaal ver van de dagjespolitiek. Zij kijken naar de grotere (economische) verbanden, en proberen economische evoluties duidelijk te maken. Het is dus nuttig om naar economen te luisteren. Een hoofdeconoom van een Belgische grootbank waarschuwde (in De Standaard, 13.06.2013) de regering Di Rupo dat ze dringend maatregelen moet nemen, wil ze niet worden geconfronteerd worden “met een gevaarlijke terugval van de economie in 2014”. De reden is dat België te lang heeft gewacht met maatregelen.
Het lijkt dat dit land tijdens de economische crisis lange tijd vrij goed standhield ten opzichte van de buurlanden. Daarenboven genoot dit land ook van zeer lage rentevoeten. Wij zijn even kredietwaardig als “een mix van Nederland, Frankrijk en Italië”, betaalt België minder rente op haar leningen.
In 2014 zou dit wel eens kunnen veranderen. België heeft met naam te lang gewacht  “met maatregelen om de concurrentiepositie aan te pakken”. We staan verder ook op minder dan een jaar van de verkiezingen, véél beweging zit er dus niet aan te komen. Combineer dit verder met de vergrijzingskosten en de kosten van een zeer complexe staatsstructuur…

Voor het Vlaams Belang rijmen fundamentele veranderingen niet op “federaal koninkrijk België”.  

Geen opmerkingen: