POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 14 juni 2013

Dubbel zoveel langdurig werklozen in Wallonië

Ondanks het Marshallplan voor Wallonië en andere overheidsinitiatieven blijft de werkloosheid in Wallonië zeer hoog. Ook het aantal langdurig werklozen in Wallonië blijft zeer hoog. Uit cijfers die ik van de Minister van Werk, mevrouw Monica De Coninck (SP.A), ontving, blijkt dat het aantal langdurig werklozen in het Waals Gewest ruim dubbel zo hoog ligt dan in het Vlaams Gewest.
In 2008 bijvoorbeeld telde men in het Waals Gewest 30.383 langdurig werklozen (volledig werkloos gedurende meer dan 10 jaar), in 2012 waren er 27.424 eenheden. In het Vlaams Gewest waren dat er in 2008 slechts 13.406, in 2012 daalde dat aantal met 10% tot 12.182. Het aandeel van het Vlaams Gewest in het totaal aantal langdurig werklozen bleef tijdens de betrokken 5 jaar verder dalen: momenteel is het aandeel van de Vlaamse langdurig werklozen gedaald van 25,6 naar 24,5%. Het aandeel van langdurig werklozen in het Waals gewest in het totaal kalft traag af maar blijft proportioneel bijzonder hoog: van 58% in 2008 naar 55,2% in 2012.
Wat bijzonder verontrustend is, is de stijging van het aantal langdurig werklozen in het zogenaamd Brussels Hoofdstedelijk Gewest: in 2008 waren er 8.571, in 2012 telde men er 10.044, een stijging van 17%, en ondertussen een aandeel van 20% in het totaal van alle langdurig werklozen in België (in plaats van 16% in 2008). Brussel wordt steeds afhankelijker van steun, het aantal steuntrekkers en het aantal langdurig werklozen wordt steeds groter.

Laatste opvallend feit: het aantal jonge langdurige werklozen in de verschillende gewesten. Het aantal bedraagt in het Vlaamse Gewest gemiddeld 20, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zit men daar gemiddeld op 24. Het Waalse Gewest heeft er minstens 5 keer zoveel, met een piekjaar in 2008, toen men in het Waalse Gewest 157 langdurig werklozen telde tussen 25 en 29 jaar. Ook deze cijfers bevestigen de analyse van het Vlaams Belang dat men dringend naar een eigen Vlaams arbeidsmarktbeleid moet. 

Geen opmerkingen: