POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 13 juni 2013

Ruim 10% gedetineerden met penitentiair verlof neemt de benen

Terwijl men in de ons omringende landen steeds meer overtuigd geraakt van het bijhouden van correct cijfermateriaal om als basis te dienen voor een degelijk politiek beleid, lijkt men in België steeds verder van af. Ondanks jarenlange beloftes dat het anders kan en moest.
Zo beloven de opeenvolgende ministers van Justitie jaren na een cijfergegevens, maar blijkt het steeds weer onmogelijk om correcte en volledige gegevens te krijgen. Zo wilde het Vlaams Belang van de minister van Justitie, mevrouw Annemie Turtelboom (Open VLD) weten hoeveel gedetineerden tijdens het penitentiair verlof de benen nemen en tijdens dat verlof ook overtredingen begaan.
Wat het aantal toegestane penitentiaire en andere verloven betreft, was de minister bijzonder karig. Van de jaren 2008, 2011 en 2012 bleken er geen cijfers beschikbaar!

Uit het beschikbaar cijfermateriaal viel wel af te lezen dat het aantal gedetineerden dat na penitentiair verlof niet terugkeert, gemiddeld rond de 100 lag, een percentage dus van ongeveer 12%. Zo waren er in 2009 909 gedetineerden met penitentiair verlof, waarvan er 116 niet terugkeerden. In 2010 waren er 834 met verlof, en kwamen er 93 niet terug. Ontstellend was tot slot ook dat de Minister moest toegeven dat wat het aantal overtredingen en misdrijven betreft tijdens het penitentiair verlof “deze gegevens niet als zodanig worden geregistreerd in een databank”. Waar blijft de beloofde verbetering in Justitie?  

Geen opmerkingen: