POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 26 juni 2013

Maggie houdt de migranten tegen, zegt u?

Staatssecretaris De Block heeft de perceptie dat zij, en zij alleen, erin geslaagd is de migratietrend om te draaien en dat door de door haar voorgestelde ‘verstrenging’ van de asiel- en migratiewetgeving eindelijk vruchten begint af te werpen.
Als Vlaams Belang hebben wij steeds gewezen op het feit dat het “to little, to late” en dat er teveel achterpoortjes bleven bestaan om echt te kunnen spreken van een trendbreuk, van een correct, en consequent asiel- en migratiebeleid. Uit het jaarverslag van Binnenlandse Zaken betreffende de DVZ – de Dienst Vreemdelingenzaken – blijkt (De Tijd, 13.06.2013) dat “het aantal Europese migranten in België blijft stijgen. In 2012 werden tegenover twee jaar eerder 17.107 verblijfsvergunningen meer ingediend, een stijging met 35%.

Het aantal aanvragen uit Roemenië, Bulgarije, Griekenland, en Slovakije stijgen gevoelig, weet dezelfde krant te melden. En wat die achterpoortjes betreft, waar wij de staatssecretaris steeds hebben op gewezen, schrijft De Tijd: “Steeds meer asielzoekers dienen hun asielaanvraag meerdere keren in – een stijging van 83%”. Ook het aantal beroepsprocedures tegen geweigerde asielaanvragen blijkt enorm toegenomen. 

Geen opmerkingen: