POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 5 juni 2013

Wordt Vlaanderen een deel van Zuid-Europa of blijft het Noord-Europees?

Op de webstek van Dagelijkse Standaard verscheen een zeer interessant artikel, een bijdrage die ik zelfs bepalend durf te noemen voor de toekomst van Vlaanderen. Het gaat over de keuze van Vlaanderen bij het uiteenvallen van de euro. Het verhaal begint bij de productiviteit en gaat zo:
“De productiviteit in Noord-Europa groeit sneller dan die in Zuid-Europa. Vroeger, vóór de euro, was dat geen probleem. Door aanpassingen in de wisselkoers werd het economische evenwicht hersteld. Met de invoering van de euro hebben we echter de smeerolie uit het Europese economische systeem laten lopen. Daardoor gaat Zuid-Europa failliet en moet Noord-Europa proberen de economie daar met transfers op de been te houden. Maar de kwaal wordt daarmee niet opgelost. Integendeel, de kwaal wordt steeds erger. Dit gaat door tot de eurozone letterlijk barst in een Noord-Europees en een Zuid-Europees deel. Deze Europese barst loopt niet ten Noorden van België, ook niet ten Zuiden van België, maar dwars door België heen. Bovendien is het is niet de vraag óf de euro valt, maar wanneer de euro valt.
Als Vlaanderen op dat moment onafhankelijk is, is er geen twijfel over de plaats van Vlaanderen in de toekomst: Vlaanderen is een onderdeel van Noord-Europa. Maar wat gebeurt er als op dat moment Vlaanderen nog steeds onderdeel is van België?
In België gebeurt altijd wat de Franstaligen willen, want ze vinden altijd een, weliswaar slinkende, groep Belgicistische Vlamingen die liever de belangen van de Franstaligen behartigen dan die van hun eigen kiezers. Lang geleden werd het al gezegd: België zal Latijns zijn, of het zal niet zijn. Dat is helaas waar tot op de dag van vandaag.
Als op het moment dat de Euro valt België nog bestaat, zal het land Latijns reageren, m.a.w. volgens de lijnen van de wensen van de Franstaligen. België zal zich dus gedragen als een Zuid-Europees land en zal gaan behoren tot Zuid-Europa. Vlaanderen wordt dus meegezogen naar Zuid-Europa en alle economische tegenspoed die daarmee samenhangt. De afstand tussen de Noord-Europese buren, Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië enerzijds en Vlaanderen anderzijds zal groter worden. De transfers zullen niet meer alleen van Vlaanderen naar Wallonië gaan, maar ook van Vlaanderen naar Frankrijk, Italië en Spanje. Vlaanderen zal verarmen en de aansluiting met Noord-Europa definitief missen”. 

Voor alle duidelijkheid: de auteur is wiskundig ingenieur en heeft voor de olie-industrie in Nederland gewerkt. 

Geen opmerkingen: