POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 6 juni 2013

Steeds meer brandstofdiefstal

Tankstations klagen erover dat ze steeds vaker het slachtoffer worden van diefstal. Vooral diefstal van brandstoffen worden steeds vaker gerapporteerd: klanten rijden gewoon weg zonder betalen. Ik  ondervroeg de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH) en kreeg van haar cijfergegevens binnen.
Algemeen gesteld nam het aantal diefstallen in en rond tankstations in België op 4 jaar tijd met 10% toe: van 1.865 geregistreerde gevallen in 2008 tot 2.065 gevallen in 2011. In 2012 is er sprake van een zekere stagnatie, alhoewel de cijfergegevens maar over de eerste 6 maanden spreken.
Opmerkelijk zijn in elk geval de cijfers betreffende brandstofdiefstal. Op 4 jaar tijd is er sprake van een verhoging van 14%, van 3.510 gevallen in 2008 naar 4.025 in 2011. En als men de halfjaarlijkse cijfers van 2012 omzet naar jaarcijfers is er zelfs sprake van een verhoging van 37,7%. Of anders gesteld: in 2008 telde men wekelijks 68 gevallen van brandstofdiefstal, een aantal dat in 2012 opliep tot 93 gevallen.

Proportioneel liggen de criminaliteitscijfers veel hoger in het Waals gewest. Vooral de brandstofdiefstallen scoren met 57% opmerkelijk hoog en zijn er hoger dan het aantal brandstofdiefstallen in het Vlaamse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een verklaring kon de Minister van Binnenlandse Zaken niet geven. 

Geen opmerkingen: